0Bình luận

GDP danh nghĩa luôn lớn hơn GDP thực tế?

GDP danh nghĩa là tổng các sản phẩm quốc nội GDP được xét theo giá của thị trường ở thời điểm hiện tại. Thông số này bao gồm các thay đổi do tốc độ tăng trưởng, lạm phát,…

Tất cả những hàng hóa, dịch vụ được tính theo GDP danh nghĩa sẽ định giá theo giá của thị trường đã bán vào năm thực hiện công thức tính toán đó. Cũng vì thế mà sự chênh lệch của GDP danh nghĩa theo từng năm sẽ phản ánh sự tăng lên hay giảm đi của mức giá.

Cách tính GDP thực tế chính là thước đo cho tổng các sản phẩm quốc nội đã được điều chỉnh lạm phát. Điều này đồng nghĩa với cách tính GDP thực tế sẽ phản ánh giá trị cho tất cả những mặt hàng được sản xuất trong nền kinh tế ở một năm nhất định. Và nó đã được điều chỉnh theo tác động của lạm phát.

Khi lạm phát dương, GDP danh nghĩa sẽ cao hơn GDP thực tế và ngược lại. Nếu như GDP thực không được tinh chỉnh theo lạm phát thì giá trị lạm phát dương có thể làm tăng GDP danh nghĩa lên đáng kể.

Ý kiến