0Bình luận

Hồ sơ pháp lý của dự án đất nền gồm những giấy tờ gì?

Pháp lý dự án là những hồ sơ, giấy tờ một dự án cần phải có theo đúng quy định luật Việt Nam, được cấp bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, hồ sơ pháp lý đủ điều kiện bán của một dự án đất nền bao gồm:

(i) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

(ii) Thiết kế bản vẽ thi công tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

(iii) Giấy phép xây dựng với trường hợp phải có giấy phép xây dựng;

(iv) Giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án;

(v) Giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải, 6. Giấy tờ chứng minh chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có);

Bên cạnh đó, về phía Chủ đầu tư cần cung cấp được các loại giấy tờ pháp lý sau:

– Đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư thực hiện dự án;

– Quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền cho chủ đầu tư dự án;

– Quyết định chủ trương đầu tư.

Ở nước ta, không phải chủ đầu tư nào cũng show hết các giấy tờ liên quan tới pháp lý cho khách hàng xem. Hơn nữa các văn bản pháp luật cũng chồng chéo, nên việc tìm hiểu đối với đa phần người mua cũng khá khó. Tới khi xem được thực tế, người mua cũng khó xác định được có thật được các cơ quan có thẩm quyền cấp không, hay còn hiệu lực thời điểm hiện tại.

Do đó, để nắm rõ được về các thông tin của dự án cũng như các giấy tờ pháp lý của dự án đất nền đang xem xét thông qua các phương thức sau đây:

– Kiểm tra uy tín của chủ đầu tư;

– Hỏi nhà môi giới bán hàng;

– Đi thực tế xem tiến độ thực hiện của dự án đang xem xét;

– Kiểm tra thông tin dự án trên các báo điện tử;

– Kiểm tra thông qua các cơ quan nhà nước có thẩm quyền,…

Ý kiến