0Bình luận

Hồ sơ thành lập nhà thuốc GPP gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GPP gồm các loại giấy tờ sau:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc theo mẫu;

b) Bản chính Chứng chỉ hành nghề dược của người quản lý chuyên môn về dược;

c) Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

d) Tài liệu kỹ thuật tương ứng với điều kiện kinh doanh đề nghị kiểm tra theo quy định của Bộ Y tế đối với trường hợp phải thẩm định cơ sở kinh doanh thuốc: chính là hồ sơ đăng ký kiểm tra Thực hành tốt nhà thuốc, gồm có:

– Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện bán lẻ thuốc theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (theo mẫu);

– Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Bản chính Chứng chỉ hành nghề của người quản lý chuyên môn;

– Bản kê khai cơ sở vật chất trang thiết bị (theo mẫu);

– Bản kê khai danh sách nhân sự và bằng cấp chuyên môn (theo mẫu);

– Bản tự kiểm tra GPP theo Danh mục kiểm tra (Checklist) (theo mẫu).

e) Các tài liệu khác theo yêu cầu của Sở Y tế.

Ý kiến