0Bình luận

Hồ sơ thừa kế gồm những gì?

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì thủ tục khai nhận hoặc phân chia di sản thừa kế được thực hiện tại phòng công chứng.

Khi đó, người nhận thừa kế phải nộp một bộ hồ sơ có các giấy tờ theo sự hướng dẫn của từng phòng công chứng.

Hồ sơ thừa kế gồm các giấy tờ sau đây:

(i) Phiếu yêu cầu công chứng + tờ khai về thừa kế

(ii) Giấy tờ về di sản thừa kế:

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (không nợ thuế, lệ phí)

– Sổ tiết kiệm, đăng ký xe ôtô, cổ phiếu, giấy chứng nhận cổ phần..v.v.

(Bản phô tô)

(iii) Chứng tử của những người sau đây:

– Người chết để lại di sản

– Trong số những người gồm bố mẹ hoặc vợ, con của người để lại di sản có người đã chết

(Bản phô tô)

(iv) Di chúc của người chết để lại di sản (nếu có) Bản phô tô

(v) Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của những người sau đây:

– Người chết để lại di sản, nếu quan hệ hôn nhân không được thể hiện trên giấy tờ sở hữu.

– Con của người chết để lại di sản, nếu người con đó đã chết sau người để lại di sản.

(Bản phô tô)

(vi) Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu, hộ khẩu của những người sau đây:

– Vợ hoặc chồng của người chết để lại di sản.

– Bố mẹ của người chết để lại di sản nếu còn sống (Bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi).

– Con của người con đó (Tức là cháu của người chết để lại di sản) nếu người con chết trước người để lại di sản.

– Vợ của người con đó nếu người con đó đã chết sau người để lại di sản.

(Bản phô tô)

(vii) Giấy khai sinh của những người sau đây:

– Các người con của người để lại di sản.

– Người chết để lại di sản.

– Con của những người con đã chết (Cháu của người để lại di sản).

(Bản phô tô)

(viii) Lý lịch có xác nhận của một trong những người thuộc diện thừa kế co ghi đầy đủ những người thuộc diện thừa kế.

(Bản phô tô)

Ý kiến