Hoàn cảnh lịch sử, nội dung và hạn chế của Luận cương tháng 10/1930

1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Luận cương tháng 10/1930

Giữa lúc PTCM của quần chúng diễn ra quyết liệt, BCH TW lâm thời ĐCSVN họp ở Hương Cảng vào tháng 10/1930:

– Hội nghị quyết định đổi tên ĐCSVN thành ĐCSĐD

– Bầu BCH TW chính thức do đồng chí Trần Phú làm Tổng bí thư

– Thông qua Luận cương chính trị do Trần Phú khởi thảo

2.  Nội dung cơ bản Luận cương tháng 10/1930:

– Đường lối chiến lược và sách lược của CMĐD: Lúc đầu là CMTS dân quyền, sau đó tiếp tục phát triển, bỏ qua thời kỳ TBCN, tiến thẳng lên con đường XHCN.

– Nhiệm vụ CM: đánh đổ PK, đánh đổ ĐQ. Hai nhiệm vụ chiến lược này có quan hệ khăng khít nhau.

– Lực lượng CM: giai cấp VS và nông dân.

– Lãnh đạo CM: giai cấp VS với đội tiên phong của nó là ĐCS.

– Mối quan hệ: CMĐD là một bộ phận của CMTG.

3. Hạn chế của Luận cương tháng 10/1930:

– Chưa nêu được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Đông Dương, không đưa ngọn cờ dân tộc lên hàng đầu mà nặng về đấu tranh giai cấp.

– Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của tiểu tư sản, tư sản dân tộc, khả năng lôi kéo bộ phận trung, tiểu địa chủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO của bạn!

Cảm ơn bạn đã chọn website CỐ VẤN PHÁP LÝ!
Có vẻ như bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo. Quảng cáo tài trợ kinh phí cho website chất lượng và hoạt động tốt hơn.
Vui lòng cho phép quảng cáo để tiếp tục thưởng thức những thông tin pháp luật mới nhất mỗi ngày.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock