Kiến thức chung

Hoàn cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946

1. Hoàn cảnh lịch sử:

– Pháp đã kí với THDQ bản hiệp ước Hoa – Pháp ngày 28-2-1946, theo đó Pháp được đưa quân ra miền Bắc thay quân Trung Hoa Dân quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật.

– Hiệp ước Hoa – Pháp đặt nhân dân ta đứng trước 2 con đường phải lựa chọn: Hoặc cầm súng chiến đấu không cho P đổ bộ lên miền Bắc; hoặc hoà hoãn với Pháp để tránh đối phó cùng lúc nhiều kẻ thù nguy hiểm,

-Trước tình hình đó Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp, do Hồ Chí Minh chủ trì, đã chọn giải pháp “Hoà để tiến”.

– Ngày 6/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kí với G. Xanhtơni, đại diện Chính phủ Pháp bản Hiệp định Sơ bộ.

2. Nội dung Hiệp định Sơ bộ:

– Chính phủ Pháp công nhân nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa là một quốc gia tự do, có chính phủ riêng, nghị viện riêng …nằm trong khối Liên hiệp Pháp.

– Chính phủ Việt Nam đồng ý để cho 15.000 quân Pháp ra miền Bắc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật và rút dần trong thời hạn 5 năm.

– Hai bên ngừng mọi cuộc xung đột ở miền Nam đi đến cuộc đàm phán chính thức…

3. Ý nghĩa:

– Với việc ký Hiệp định Sơ bộ, ta tránh được cuộc chiến đấu với nhiều kẻ thù cùng một lúc.

– Giúp ta loại bớt một kẻ thù là 20 vạn quân Trung Hoa dân quốc.

– Tạo cho ta thời gian hòa bình quý báu để chuẩn bị lực lượng cho kháng chiến lâu dài – Pháp phải thừa nhận Việt Nam là một quốc gia tự do.

* Ta và Pháp tiếp tục đàm phán ở hội nghị Phôngtennơblô nhưng thất bại. Ngày 14/9/1946, Hồ Chí Minh ký với Pháp bản Tạm ước tạo thêm thời gian hoà bình để chuẩn bị lực lượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *