0Bình luận

Học trung cấp công an ra trường quân hàm gì?

Công an không chỉ đơn thuần là một ngành nghề giống như bao ngành nghề khác trong xã hội. Ngành công an mang trên vai sứ mạng bảo vệ và gìn giữ trật tự an ninh xã hội. Đóng góp to lớn vào quá trình xây dựng kinh tế, chính trị, xã hội vững mạnh, nảo vệ cuộc sống bình yêu của người dân.

Ngành công an luôn là mơ ước của biết bao nhiêu người. Ngoài hệ chính quy ra thì các trường trung cấp công an cũng là lựa chọn tốt cho tất cả mọi người.

Theo Khoản 1 Điều 22 Luật Công an nhân dân 2018 quy định hàm được phong đối với sinh viên, học sinh hưởng sinh hoạt phí tại trường Công an nhân dân sau khi tốt nghiệp, cụ thể như sau:

– Đại học: Thiếu úy;

– Trung cấp: Trung sĩ;

– Sinh viên, học sinh tốt nghiệp xuất sắc được phong cấp bậc hàm cao hơn 01 bậc.

Như vậy, các học viên trường trung cấp công an nhân dân sau khi tốt nghiệp sẽ được phong quân hàm Trung sĩ, nếu tốt nghiệp xuất sắc thì được phong hàm Thượng sĩ.

Hệ thống cấp bậc quân hàm công an nhân dân

(i) Đối với sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ:

– Sĩ quan cấp tướng có 4 bậc: Đại tướng; Thượng tướng; Trung tướng; Thiếu tướng;

– Sĩ quan cấp tá có 4 bậc: Đại tá; Thượng tá; Trung tá; Thiếu tá;

– Sĩ quan cấp úy có 4 bậc: Đại úy; Thượng úy; Trung úy; Thiếu úy;

– Hạ sĩ quan có 3 bậc: Thượng sĩ; Trung sĩ; Hạ sĩ.

(ii) Đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật:

– Sĩ quan cấp tá có 3 bậc: Thượng tá; Trung tá; Thiếu tá;

– Sĩ quan cấp úy có 4 bậc: Đại úy; Thượng úy; Trung úy; Thiếu úy;

– Hạ sĩ quan có 3 bậc: Thượng sĩ; Trung sĩ; Hạ sĩ.

(iii) Đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ:

– Hạ sĩ quan nghĩa vụ có 3 bậc: Thượng sĩ; Trung sĩ; Hạ sĩ;

– Chiến sĩ nghĩa vụ có 2 bậc: Binh nhất; Binh nhì.

Ý kiến