Tin pháp luậtTin tức pháp luật nổi bật

Học viện CSND thông báo tuyển sinh văn bằng 2 công an năm 2021

Học viện Cảnh sát nhân dân vừa có thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, tuyển mới đối với công dân đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu và phạm vi tuyển sinh

– Tổng chỉ tiêu: 100 chỉ tiêu (Nam: 90 chỉ tiêu, Nữ: 10 chỉ tiêu).

– Mã ngành 7860100. Nghiệp vụ Cảnh sát.

– Phạm vi địa bàn tuyển sinh: Tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu thường trú ở địa bàn phía Bắc (từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra).

2. Thông tin thi tuyển

– Về môn thi: Tổ chức thi 02 môn

+ Môn 1: Triết học Mác – Lênin

+ Môn 2: Lý luận Nhà nước và pháp luật

– Về hình thức thi: Tự luận.

– Về thời gian thi: Mỗi môn thi tổ chức trong thời gian 180 phút (không kể thời gian phát đề).

– Điểm xét tuyển là tổng điểm của 02 môn thi cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an được quy về thang điểm 20 làm tròn đến 02 chữ số thập phân. Công thức tính điểm như sau:

ĐXT = M1 + M2 + (KV + ĐT + ĐTh) x 2/3

Trong đó:

+ ĐXT: Điểm xét tuyển;

+ M1, M2: Điểm 02 môn thi (Môn 1 và Môn 2), được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

+ KV: Điểm ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ ĐT: Điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ ĐTh: Điểm thưởng cho thí sinh (chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế).

– Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự sau:

+ Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 02 môn thi làm tròn đến 02 chữ số thập phân (không tính điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực, điểm thưởng).

+ Thứ hai, xét thí sinh có điểm Môn 1 cao hơn, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

+ Thứ ba, xét thí sinh có kết quả học tập ở bậc đại học quy về thang điểm 4, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

– Trường hợp thí sinh có các tiêu chí phụ bằng nhau, nếu xét hết sẽ vượt chỉ tiêu được giao, Học viện CSND sẽ báo cáo Lãnh đạo Bộ Công an quyết định.

– Trường hợp không tuyển đủ chỉ tiêu nữ thì số chỉ tiêu còn lại xét tuyển thí sinh nam.

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Từng môn thi phải đạt tối thiểu từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

3. Đối tượng, điều kiện dự tuyển, ưu tiên trong tuyển sinh

– Đối tượng: Công dân Việt Nam đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.

– Điều kiện dự tuyển: người dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Đã tốt nghiệp đại học hình thức chính quy tập trung, do cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam cấp bằng, xếp hạng bằng từ loại khá trở lên (không tuyển sinh đối tượng trình độ liên thông lên đại học). Đối với sinh viên tốt nghiệp đại học nhưng chưa được cấp bằng, được sử dụng giấy xác nhận tốt nghiệp (hoặc công nhận tốt nghiệp đại học) của trường đại học để thay cho bằng đại học, khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Lưu ý: nếu văn bằng tốt nghiệp đại học đã được cấp không ghi rõ xếp loại (khá, giỏi, xuất sắc), thì xác định xếp loại bằng tốt nghiệp đại học theo điểm trung bình tích lũy các năm học đại học (Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học), như sau: theo thang điểm 4 (từ 3,6 đến 4,0: xuất sắc; từ 3,2 đến cận 3,6: giỏi; từ 2,5 đến cận 3,2: khá); Theo thang điểm 10 (từ 9,0 đến 10: xuất sắc; từ 8,0 đến cận 9,0: giỏi; từ 7,0 đến cận 8,0: khá).

+ Người dự tuyển đã tốt nghiệp các ngành, chuyên ngành thuộc các trường đại học có trong danh sách: XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

+ Về độ tuổi: người dự tuyển có tuổi đời không quá 30 tuổi (được xác định theo giấy khai sinh, tính đến ngày dự thi).

+ Tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe: áp dụng như đối với tuyển sinh (tuyển mới) học sinh phổ thông vào các trường CAND năm 2021 theo Công văn số 427/X02-P2 ngày 12/3/2021 của X02 về Hướng dẫn tuyển sinh năm 2021. Trong đó, chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên (phải cam kết chữa bảo đảm tiêu chuẩn thị lực theo quy định nếu trúng tuyển).

– Ưu tiên trong tuyển sinh: Người dự tuyển được hưởng điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an nếu có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn trong tháng 10/2021 của một trong các chứng chỉ sau: IELTS (Academic) đạt từ 7.0 trở lên hoặc TOEFL iBT đạt từ 110 trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK cấp 5 trở lên, được cộng 1,0 điểm. Trường hợp thí sinh có nhiều diện ưu tiên về văn bằng, chứng chỉ thì chỉ được hưởng diện ưu tiên cao nhất.

4. Quy trình tổ chức tuyển sinh

4.1. Tổ chức sơ tuyển

– Công tác truyền thông tuyển sinh, tiếp nhận thông tin đăng ký tuyển sinh

+ Công an địa phương phối hợp thông báo, tuyên truyền kế hoạch tuyển sinh của Học viện CSND trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Học viện CSND: Thông báo, tuyên truyền kế hoạch tuyển sinh trên Website của Học viện, đăng tải thông tin trên các báo điện tử; gửi Công văn thông báo trao đổi tới các trường đại học có ngành đào tạo thuộc danh mục Phụ lục 1 để đề nghị phối hợp thông báo, tuyên truyền thông tin, kế hoạch tuyển sinh của Học viện CSND.

– Đăng ký sơ tuyển

Đăng ký sơ tuyển tại Công an cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, theo đúng quy trình Công an các đơn vị, địa phương tổ chức đăng ký sơ tuyển với các thí sinh đăng ký dự thi đại học chính quy CAND hàng năm.

– Thủ tục đăng ký sơ tuyển: Người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến đăng ký và mang theo bản chính hoặc bản sao công chứng các loại giấy tờ: hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; bằng tốt nghiệp đại học cùng bảng điểm; bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có).

– Tiến hành sơ tuyển:

+ Công an các đơn vị, địa phương căn cứ thực tế tình hình dịch bệnh, điều kiện y tế ở địa phương mình để tổ chức sơ tuyển đảm bảo an toàn sức khỏe cho thí sinh và cán bộ sơ tuyển.

+ Đơn vị sơ tuyển trực tiếp chụp ảnh cho người đăng ký dự tuyển, giữ lại ảnh để dán, đóng dấu giáp lai vào phiếu khám sức khỏe, thẩm định lý lịch; phiếu đăng ký tuyển sinh trình độ đại học CAND, giấy chứng nhận sơ tuyển; chuyển cho Học viện CSND dán vào thẻ dự thi, bảng ảnh phòng thi; trả ảnh cho người dự tuyển sử dụng dán vào lý lịch tự khai.

– Quy trình sơ tuyển gồm:

+ Kiểm tra xếp loại bằng tốt nghiệp đại học; kiểm tra ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đúng với ngành, chuyên ngành, danh sách trường đại học trong danh mục tuyển sinh của Học viện CSND; kiểm tra bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có);

+ Thẩm tra, xác minh về tiêu chuẩn chính trị trước khi dự tuyển và thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn về chính trị của thí sinh khi trúng tuyển vào Học viện CSND.

+ Cấp giấy chứng nhận sơ tuyển.

4.2. Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh

– Quy trình tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh được thực hiện như hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Công an năm 2021 đối với công tác tuyển sinh đại học chính quy: Các Ban tuyển sinh sẽ gửi công văn kèm dữ liệu và danh sách, hồ sơ thi sinh đăng ký tuyển sinh về Học viện CSND, trước ngày 10/12/2021.

– Danh sách thí sinh đăng ký dự thi chuyển qua phần mềm tuyển sinh mạng WAN của Bộ Công an tại địa chỉ: http://tuyensinh.hvcsnd.bca, trước ngày 08/12/2021.

5. Kế hoạch, lịch tuyển sinh

– Học viện CSND xây dựng Kế hoạch tuyển sinh và thông báo tuyển sinh trước 30/10/2021.

– Địa điểm tổ chức lớp ôn thi và địa điểm tổ chức thi: Học viện CSND, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Trong trường hợp có thay đổi về lịch thi, địa điểm thi do yêu cầu phòng chống dịch Covid-19, Học viện CSND sẽ có thông báo điều chỉnh, cập nhật tại Website của Học viện CSND.

– Tổ chức lớp ôn thi: Từ ngày 29/11 đến 23/12/2021. Điều kiện thí sinh đến đăng ký ôn thi, thực hiện nguyên tắc “03 tại chỗ”: đã được tiêm Vacxin phòng Covid-19 và có Giấy chứng nhận kết quả Âm tính test Covid-19 bằng kỹ thuật PCR trong vòng 72 giờ.

– Lịch thi tuyển:

+ Ngày 25/12/2021: Phát thẻ dự thi, phổ biến quy chế phòng thi cho các thí sinh.

+ Sáng 26/12/2021: Tổ chức thi môn Triết học Mác – Lênin;

+ Chiều 26/12/2021: Tổ chức thi môn Lý luận Nhà nước và pháp luật.

– Trước ngày 21/01/2022: Thông báo điểm thi và tiếp nhận đơn phúc khảo.

– Trước ngày 21/02/2022: Thông báo kết quả trúng tuyển về Công an các đơn vị, địa phương, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

– Từ 05/03-06/03/2022: Tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *