Kiến thức chung

Hội nghị Ianta diễn ra trong hoàn cảnh nào?

1. Hoàn cảnh lịch sử:

– Đầu 1945, CTTG II bước vào giai đoạn cuối, nhiều vấn đề cấp bách được đặt ra cần phải giải quyết: nhanh chóng kết thúc chiến tranh; tổ chức lại thế giới sau chiến tranh, phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.

– Từ 4 – 11/2/1945, Hội nghị quốc tế được triệu tập tại Ianta (Liên Xô) với sự tham dự của nguyên thủ ba cường quốc Anh, Mỹ, Liên Xô.

2. Những quyết định quan trọng

– Nhanh chóng tiêu diệt tận gốc CNPX Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật, kết thúc chiến tranh.

– Thành lập tổ chức Liên hợp quốc – Phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa 3 cường quốc ở Châu  u và châu Á.

3. Hệ quả:

Những quyết định của hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó của 3 cường quốc trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới – Trật tự 2 cực Ianta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *