Doanh nghiệp - Đầu tưTin pháp luật

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN 2023

Quyết toán thuế TNDN là công việc cố định mà kế toán thuế phải làm vào cuối năm tài chính. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho đợt thanh tra/kiểm tra thuế. Vậy quy trình Quyết toán thuế TNDN cần lưu ý những điều gì?

Cách tính thuế TNDN

Năm 2022, theo quy định mới, doanh nghiệp khi tính thuế TNDN sẽ không phải làm tờ khai tạm tính thuế TNDN theo quý, mà chỉ cần tạm tính ra số tiền và đi nộp theo số đó (nếu có). Sau đó, cuối năm làm tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Thời hạn nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên trong quý sau (Theo quy định tại Điều 55, Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14).

Hồ sơ quyết toán thuế TNDN gồm những gì?

Khi nộp quyết toán thuế TNDN, các doanh nghiệp cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ để đảm bảo tính hợp pháp cho việc quyết toán thuế của mình. Tuy nhiên, tùy vào trường hợp khác nhau mà yêu cầu với hồ sơ quyết toán thuế cũng không giống nhau.

(i) Với doanh nghiệp xác định được thu nhập tính thuế TNDN

– Hồ sơ quyết toán thuế TNDN cho đối tượng này gồm những giấy tờ sau:

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN, Thông tư 151/2014/TT-BTC.

– Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm doanh nghiệp có quyết định chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Một số phụ lục kèm theo tờ khai theo thực tế phát sinh của người nộp thuế:

– Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mẫu số 3-1A/TNDN (dành cho ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ), mẫu số 3-1B/TNDN (dành cho khối ngân hàng, tín dụng), mẫu số 3-1C/TNDN (dành cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán).

– Phụ lục chuyển lỗ, mẫu số 3-2/TNDN.

– Phụ lục về ưu đãi thuế TNDN, mẫu số 3-3A/TNDN, mẫu 3-3B/TNDN, mẫu 3-3C/TNDN

(ii) Với doanh nghiệp kê khai, nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu

– Doanh nghiệp thuộc trường hợp này khi khai quyết toán thuế TNDN theo năm phải dựa vào mẫu số 04/TNDN kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC.

– Những doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sẽ kê khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh theo mẫu số 04/TNDN và không phải khai quyết toán năm.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ quyết toán thuế, doanh nghiệp cần phải chú ý thời hạn nộp để tránh sai phạm và phải chịu mức phạt không đáng có. Nội dung này được quy định trong Thông tư 156/2013/TT-BTC tại điểm đ khoản 3 điều 10.

– Doanh nghiệp cần lưu ý hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

– Đối với các doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất vào ngày thứ 45 tính từ ngày có quyết định thay đổi của doanh nghiệp.

– Trong trường hợp doanh nghiệp gặp tai nạn bất ngờ có thể xin gia hạn nộp với cơ quan quản lý thuế kèm theo xác nhận của công an hoặc UBND nơi đăng ký kinh doanh. Thời hạn không quá 60 ngày kể từ ngày hết hạn nộp.

– Riêng đối với các doanh nghiệp hoạt động khai thác hay xuất bán dầu khi thiên nhiên, sẽ tuân thủ 1 trong 2 thời hạn sau:

+ Chậm nhất vào ngày thứ 90 tính từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

+ Chậm nhất vào ngày thứ 45 tính từ ngày kết thúc hợp đồng dầu khí.

Doanh nghiệp cần lưu ý, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN chỉ có thể gia hạn thêm tối đa 60 ngày, sau khi doanh nghiệp đã hoàn tất các thủ tục xin gia hạn. Các doanh nghiệp lưu ý điều này để nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, tránh sai phạm đáng tiếc.

Tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNDN

Với hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế:

– Công chức thuế tiếp nhận, đóng dấu tiếp nhận hồ sơ

– Ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ

– Ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

Với hồ sơ được gửi qua đường bưu chính:

– Công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ

– Ghi vào số văn thư của cơ quan thuế.

– Với hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử:

Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *