0Bình luận

Khi dự thi trường Công an, thí sinh phải qua sơ tuyển ở đâu?

Theo quy chế tuyển sinh vào các trường công an nhân dân thì tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường này đều phải qua sơ tuyển tại cơ quan công an nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú. Quy định này chỉ áp dụng đối với thí sinh thi vào các ngành công an, đối với hệ dân sự thì thí sinh không phải tham gia sơ tuyển.

Một số tiêu chuẩn khi thi trường công an năm 2021

– Quy định về đối tượng, độ tuổi:

+ Đối với học sinh phổ thông không quá 22 tuổi, học sinh là người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi (tính đến năm dự thi). Đồng thời, HSPT phải chưa kết hôn, chưa có con ruột.

– Công dân hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân được dự tuyển một lần trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngũ đến tháng dự tuyển (tháng 3/2021) nếu đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn theo quy định.

– Quy định về trình độ văn hóa:

+ Đối với HSPT: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, các năm học THPT (lớp 10, 11, 12) đạt trung bình trở lên. Không lưu ban từ 01 năm trở lên trong các năm học THPT và tương đương. Đồng thời, đối với Học sinh phổ thông: Các môn học thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào trường CAND đạt từ 7.0 điểm trở lên trong từng năm học THPT. Đối với công dân hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND hoặc hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân: các môn học thuộc tổ hợp ĐKXT vào trường CAND đạt từ 6.5 điểm trở lên trong từng năm học THPT.

– Phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn chính trị:

Tiêu chuẩn chính trị đảm bảo theo quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Công an đối với việc tuyển người vào lực lượng CAND. Riêng điều kiện về hạnh kiểm, cụ thể như sau:

+ Đối với HSPT: Trong các năm học THPT hoặc tương đương đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên theo kết luận tại học bạ.

+ Đối với Công dân hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND hoặc hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân: Không xét hạnh kiểm theo kết luận tại học bạ THPT, chỉ xét phẩm chất đạo đức, kết quả rèn luyện trong các năm phục vụ tại ngũ.

– Tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng:

+ Nam: chiều cao từ 1m62 trở lên; cân nặng từ 47 kg trở lên.

+ Nữ: chiều cao từ 1m58 trở lên; cân nặng từ 45 kg trở lên.

+ Chỉ số BMI (Body Mass Index – được tính bằng cân nặng chia bình phương chiều cao) của thí sinh phải đạt từ 18.5 đến dưới 30.

+ Ngoài ra, người dự tuyển phải đảm bảo các tiêu chí sức khỏe khác theo quy định của Bộ Công an.

– Về thị lực:

Tiếp tục chiếu cố các đối tượng bị cận thị được đăng ký dự tuyển vào các trường CAND nhưng phải cam kết chữa trị khỏi khi trúng tuyển vào các trường CAND.

Ý kiến