0Bình luận

Không đủ chiều cao, cân nặng có đi nghĩa vụ quân sự?

Công dân đáp ứng đủ 4 tiêu chuẩn về (1) tuổi đời; (2) sức khỏe; (3) tư tưởng, chính trị; (4) trình độ văn hóa thì được gọi tham gia nghĩa vụ quân sự.

Về tiêu chuẩn sức khỏe, chỉ gọi công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 thực hiện nghĩa vụ quân sự; không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Các trường hợp không đủ sức khỏe (sức khỏe loại 4, 5, 6,) thì được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Theo đó, việc xác định công dân có sức khỏe loại nào sẽ căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại, cụ thể như sau:

– Công dân có sức khỏe loại 1 nếu có 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1.

– Công dân có sức khỏe loại 2 nếu có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2.

– Công dân có sức khỏe loại 3 nếu có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3.

– Công dân có sức khỏe loại 4 nếu có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4.

– Công dân có sức khỏe loại 5 nếu có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5.

– Công dân có sức khỏe loại 6 nếu có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

Để xác định công dân có đủ sức khỏe để nhập ngũ hay không, tại các địa phương sẽ tổ chức khám sức khỏe hằng năm và kết luận xem sức khỏe của công dân có đáp ứng tiêu chuẩn không.

Một trong các yếu tố then chốt trong quá trình khám sức khỏe cho công dân là vấn đề thể lực.

Theo đó, công dân có chiều cao từ 157cm trở lên, căn nặng từ 43kg trở lên, vòng ngực từ 75cm trở lên thì được xác định là có đủ tiêu chuẩn về thể lực để được nhập ngũ.

Như vậy, đồng nghĩa công dân có chiều cao dưới 157 cm, cân nặng dưới 43kg, vòng ngực dưới 75cm thì không đủ tiêu chuẩn về thể lực để được gọi nhập ngũ.

Ý kiến