0Bình luận

Không thành lập công đoàn cơ bị phạt không?

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 6 Luật Công đoàn 2012 quy định: công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Do đó, thành lập công đoàn hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện, không có bất cứ sự ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với doanh nghiệp.

Công đoàn là tổ chức hoạt động độc lập, đại diện cho cán bộ công nhân viên lao động trong công ty trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mọi lao động. Đồng thời công đoàn cũng kết nối doanh nghiệp với người lao động đến gần nhau hơn, tạo điều kiện để xây dựng một doanh nghiệp vững mạnh, đời sống nhân viên đầy đủ, hạnh phúc.

Như vậy, việc thành lập công đoàn trong công ty là không bắt buộc, tuy nhiên trong mỗi doanh nghiệp hiện nay thì việc thành lập công đoàn là vô cùng cần thiết và hữu ích để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động cũng như làm cầu nối người lao động với doanh nghiệp.

Tuy doanh nghiệp không có trách nhiệm phải thành lập công đoàn nhưng phải tạo điều kiện và hỗ trợ cho người lao động thành lập công đoàn khi có mong muốn thành lập, đồng thời phải thừa nhận và tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn tiến hành hoạt động.

Nếu người sử dụng lao động có các hành vi sau đây thì  người sử dụng lao động có thể bị phạt tiền ở các mức khác nhau theo quy định tại Điều 24a Nghị định 88/2015/NĐ-CP:

– Phân biệt đối xử về tiền lương, thời giờ làm việc và các quyền và nghĩa vụ khác trong quan hệ lao động nhằm cản trở việc thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động;

– Không gia hạn hợp đồng lao động đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động;

– Kỷ luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật đối với người lao động vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn;

– Quấy rối, ngược đãi, cản trở hoặc từ chối thăng tiến nghề nghiệp cho cán bộ công đoàn;

– Thông tin không đúng sự thật nhằm hạ thấp uy tín của cán bộ công đoàn đối với người lao động.

– Có quy định hạn chế quyền của người lao động tham gia làm cán bộ công đoàn;

– Chi phối, cản trở việc bầu, lựa chọn cán bộ công đoàn;

– Ép buộc người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.

Ý kiến