Lãnh thổ quốc gia là gì, được cấu thành từ các yếu tố nào?

1. Lãnh thổ quốc gia là gì?

Lãnh thổ quốc gia là phạm vi không gian được giới hạn bởi biên giới quốc gia bao gồm vùng đất, vùng nước, vùng trời, vùng lòng đất thuộc chủ quyền hoàn toàn, riêng biệt hoặc tuyệt đối của một quốc gia. Lãnh thổ quốc gia là toàn vẹn và bất khả xâm phạm.

Lãnh thổ quốc gia là cơ sở vật chất cần thiết cho sự ra đời, tồn tại và phát triển của quốc gia – chủ thể của LQT. Lãnh thổ quốc gia xác lập một không gian quyền lực của quốc gia đối với cộng  đồng dân cư ổn định.

2. Lãnh thổ quốc gia được cấu thành từ các yếu tố nào?

– Vùng đất:

+ Bao gồm toàn bộ đất liền và các hải đảo của quốc gia bao gồm cả đảo gần bờ và đảo xa bờ.

+ Vùng đất là quan trọng nhất, là nơi chủ yếu quốc gia thực hiện chủ quyền.

+ Vùng đất là nơi xuất phát của chủ quyền quốc gia đối với vùng nước, vùng trời và vùng lòng đất.

+ Trường hợp quốc gia quần đảo thì vùng đất quốc gia là tập hợp các đảo thuộc chủ quyền quốc gia quần đảo

+ Tại vùng đất, quốc gia thực hiện chủ quyền hoàn toàn tuyệt đối.

– Vùng nước:

+ Là toàn bộ phần nước nằm trong đường biên giới quốc gia.

+ Tại vùng nước nội địa và vùng nước nội thủy, quốc gia thực hiện chủ quyền hoàn toàn tuyệt đối.

+ Tại vùng nước biên giới và lãnh hải quốc gia thực hiện chủ quyền hoàn toàn đầy đủ.

– Vùng trời:

+ Là khoảng không gian bao trùm trên vùng đất và vùng nước của quốc gia, được xác định bằng đường biên giới bao quanh và đường biên giới trên cao của vùng trời quốc gia. Các nước dựa trên trình độ KH KT của mình để xác định lấy độ cao vùng trời của mình.

+ Tại vùng trời, quốc gia có chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và riêng biệt-Vùng lòng đất.

+ Là toàn bộ phần nằm phía dưới vùng đất và vùng nước của quốc gia.

+ LQT chưa quy định độ sâu của lòng đất, các nước mặc nhiên thừa nhận vùng lòng đất kéo dài đến tâm trái đất.

+ Vùng lòng đất thuộc chủ quyền hoàn toàn tuyệt đối của quốc gia.

– Lãnh thổ di động được coi là lãnh thổ đặc biệt của quốc gia: máy bay, tàu biển, đường ống ngầm, cáp ngầm có mang cờ hoặc dấu hiệu riêng biệt của quốc gia đang nằm hoặc hoạt động trên vùng trời quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO của bạn!

Cảm ơn bạn đã chọn website CỐ VẤN PHÁP LÝ!
Có vẻ như bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo. Quảng cáo tài trợ kinh phí cho website chất lượng và hoạt động tốt hơn.
Vui lòng cho phép quảng cáo để tiếp tục thưởng thức những thông tin pháp luật mới nhất mỗi ngày.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock