Lịch sử ra đời và bản chất của tiền tệ

Giá trị của hàng hóa là phạm trù rất trừu tượng, cầm một hàng hóa trên tay, lật đi lật lại chúng ta không thể biết được giá trị của nó, nhưng giá trị lại biểu hiện cụ thể qua tiền tệ, qua giá cả. Tiền tệ có lịch sử ra đời gắn liền với sự ra đời của hàng hóa ..

1. Sự  phát triển các hình thái  giá trị

(i) Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên

– Hình thái này xuất hiện khi công xã nguyên thủy tan rã. Trong thời kỳ công xã nguyên thủy sản phẩm là của chung không có trao đổi sản phẩm. Sang chế độ chiếm hữu nô lệ xuất hiện trao đổi, lúc đầu mang tính ngẫu nhiên, trực tiếp.

Ví dụ: 1m vải = 5 kg thóc

– Trong hình thức trao đổi.

+ Hàng hóa (vải): giá trị được biểu hiện ở một hàng hóa khác (thóc), hình thái giá trị tương đối.

+ Hàng hóa (thóc): dùng để biểu hiện giá trị cho hàng hóa khác (vải) gọi là vật ngang giá- mầm mống phôi thai của giá trị.

(ii) Hình thái giá trị đầy dủ hay mở rộng

Khi lực lượng sản xuất và phân công lao động phát triển, trong xã hội thực hiện phân công lao động lần thứ hai tách chăn nuôi ra khỏi trồng trọt hàng hóa đem trao đổi trên thị trường ngày càng thường xuyên hơn thì giá trị có hình thái đầy đủ hay mở rộng.

Ví dụ:  1m vải = 5 kg thóc; 1 con cừu; 1 kg thịt… So với hình thái giá trị ngẫu nhiên thì hình thái giá trị đầy đủ có ưu điểm là tỷ lệ trao đổi cố định hơn trước. Nhưng có những nhược điểm có bao nhiêu hàng hóa thì có bấy nhiêu hình thức trao đổi

(iii) Hình thái chung của giá trị

Khi lực lượng sản xuất và phân công lao động phát triển ở mức cao hơn thì trao đổi trực tiếp không phù hợp, để khắc phục khó khăn trên cần xã hội 1 loại hàng hóa được mọi người thừa nhận là đại biểu cho giá trị. Trong quá trình trao đổi hàng hóa xuất hiện 1 nhu cầu là những người chủ hàng hóa phải tìm được 1 hàng hóa nào đó mà được nhiều người thích đối với nó nhất để đổi hàng hóa của mình

Hình thái chung của giá trị xuất hiện.

Ví dụ: 5kg thóc; 1 kg thịt; 1 con cừu = 1 m vải

(iv)  Hình thái tiền tệ

– Khi lực lượng sản xuất và phân công lao động tiếp tục phát triển, trao đổi bắt đầu vượt khỏi phạm vi các vùng thì việc mỗi vùng có 1 vật ngang giá chung khác thì gây khó khăn cho trao đổi. Từ đó cần thiết phải hình thành vật ngang giá chung thống nhất. Khi vật ngang giá chung được cố định ở 1 hàng hóa độc tôn thì hình thái tiền tệ của giá trị xuất hiện. Lúc đầu có nhiều hàng hóa đóng vai trò tiền tệ nhưng về sau chúng được cố định ở bạc và vàng cuối cùng là vàng.

Tiền tệ cũng có quá trình phát triển từ thấp đến cao, từ  tiền kim loại đồng, bạc, vàng, tiền giấy, tiền điện tử.  

2.  Bản chất của tiền tệ

Tiền tệ là một hàng hóa đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung, nó thể hiện lao động xã hội và biểu hiện quan hệ giữa những người sản xuất hàng hóa

Bản thân nó có giá trị, bản thân nó là của cải, đó là bản chất của tiền (tiền vàng)tiền giấy chỉ có giá trị ký hiệu, giá trị quy ước và nó cũng mất giá do lạm phát, phê phán hai xu hướng sai lầm:Cường điệu quá mức và phủ nhận vai trò tiền tệ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO của bạn!

Cảm ơn bạn đã chọn website CỐ VẤN PHÁP LÝ!
Có vẻ như bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo. Quảng cáo tài trợ kinh phí cho website chất lượng và hoạt động tốt hơn.
Vui lòng cho phép quảng cáo để tiếp tục thưởng thức những thông tin pháp luật mới nhất mỗi ngày.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock