Liên Hợp Quốc: Sự thành lập, mục đích, nguyên tắc hoạt động, cơ cấu tổ chức, vai trò?

1. Sự thành lập:

– Từ 25/4) 26/6/1945, hội nghị quốc tế họp tại Xan Phranxixcô (Mỹ) với sự tham gia 50 nước đã thông qua Bản Hiến chương và tuyên bố thành lập LHQ.

– Ngày 24/10/1945 Hiến chương chính thức có hiệu lực – Tổ chức Liên Hiệp Quốc ra đời.

2. Mục đích:

– Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

– Phát triển các mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới.

3. Nguyên tắc hoạt động: (5 nguyên tắc)

– Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

– Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước. – Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào.

– Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

– Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc).

4. Cơ cấu tổ chức LHQ:

Hiến chương quy định bộ máy tổ chức của LHQ gồm 6 cơ quan: Đại hội đồng, Hội đồng bảo an, Hội đồng kinh tế xã hội, Hội đồng quản thác, Toà án quốc tế và Ban thư ký.

5. Vai trò LHQ:

– Giữ gìn hòa bình và an ninh thế giới.

– Giải quyết các vụ tranh chấp và xung đột nhiều khu vực.

– Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế.

– Giúp đỡ các dân tộc về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế…

* 1977, VN là thành viên 149 của LHQ.

* 2007, VN được bầu làm ủy viên không thường trực HĐBA LHQ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO của bạn!

Cảm ơn bạn đã chọn website CỐ VẤN PHÁP LÝ!
Có vẻ như bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo. Quảng cáo tài trợ kinh phí cho website chất lượng và hoạt động tốt hơn.
Vui lòng cho phép quảng cáo để tiếp tục thưởng thức những thông tin pháp luật mới nhất mỗi ngày.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock