Kiến thức chung

Liên Hợp Quốc: Sự thành lập, mục đích, nguyên tắc hoạt động, cơ cấu tổ chức, vai trò?

1. Sự thành lập:

– Từ 25/4) 26/6/1945, hội nghị quốc tế họp tại Xan Phranxixcô (Mỹ) với sự tham gia 50 nước đã thông qua Bản Hiến chương và tuyên bố thành lập LHQ.

– Ngày 24/10/1945 Hiến chương chính thức có hiệu lực – Tổ chức Liên Hiệp Quốc ra đời.

2. Mục đích:

– Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

– Phát triển các mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới.

3. Nguyên tắc hoạt động: (5 nguyên tắc)

– Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

– Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước. – Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào.

– Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

– Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc).

4. Cơ cấu tổ chức LHQ:

Hiến chương quy định bộ máy tổ chức của LHQ gồm 6 cơ quan: Đại hội đồng, Hội đồng bảo an, Hội đồng kinh tế xã hội, Hội đồng quản thác, Toà án quốc tế và Ban thư ký.

5. Vai trò LHQ:

– Giữ gìn hòa bình và an ninh thế giới.

– Giải quyết các vụ tranh chấp và xung đột nhiều khu vực.

– Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế.

– Giúp đỡ các dân tộc về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế…

* 1977, VN là thành viên 149 của LHQ.

* 2007, VN được bầu làm ủy viên không thường trực HĐBA LHQ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *