0Bình luận

Luật Cảnh sát cơ động 2022

Sáng ngày 14/6/2022, Quốc hội đã bấm nút thông qua luật CSCĐ với 454/474 đại biểu có mặt tán thành. Dưới đây là những nội dung đáng chủ ý tại Luật Cảnh sát cơ động 2022:

Cảnh sát cơ động sẽ được trang bị máy bay, tàu thuyền

Theo Luật Cảnh sát cơ động 2022, cảnh sát cơ động được trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, máy bay, tàu thuyền, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Cảnh sát cơ động được huy động người, phương tiện khi cấp bách

Luật Cảnh sát cơ động 2022 quy định trường hợp cấp bách để ngăn chặn hậu quả thiệt hại cho xã hội đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra, cảnh sát cơ động được huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự và người đang sử dụng, điều khiển phương tiện, thiết bị đó.

Cảnh sát cơ động được mang vũ khí lên máy bay ngăn khủng bố

Theo Luật Cảnh sát cơ động 2022, cảnh sát cơ động được mang theo người vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vào cảng hàng không, lên máy bay dân sự để làm nhiệm vụ thuộc một trong các trường, như:

– Chống khủng bố, giải cứu con tin; trấn áp đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm có sử dụng vũ khí, vật liệu nổ;

– Bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt, áp giải bị can, bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng;

– Sử dụng máy bay do cấp có thẩm quyền huy động riêng cho Cảnh sát cơ động để kịp thời cơ động giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Ý kiến