Mối quan hệ giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp

Thị trường sơ cấp: là thị trường trong đó các chứng khoán mới được các nhà phát hành bán cho các khách hàng đầu tiên, và do vậy còn được gọi là thị trường phát hành.

Thị trường thứ cấp: là thị trường trong đó các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp được mua đi bán lại, làm thay đổi quyền sở hữu chứng khoán. Nó được xem như là thị trường bán lẻ các chứng khoán.

Giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp có mối liên hệ tác động qua lại với nhau, cụ thể:

– Thị trường sơ cấp đóng vai trò tạo cơ sở cho các hoạt động của thị trường thứ  cấp vì nó là nơi tạo ra hàng hóa để mua bán trên thị trường thứ cấp.

– Thị trường thứ cấp cũng có tác động trở lại đối với thi trường sơ cấp, đóng vai  trò tạo động lực cho sự phát triển của thi trường này:

+ Thị trường thứ cấp tạo tính lỏng cho chứng khoán được phát hành trên thị trường sơ cấp, nhờ vậy làm tăng tính hấp dẫn của các chứng khoán, giúp cho việc phát hành chứng khoán ở thị trường sơ cấp được thuận lợi hơn;

+  Thị trường thứ cấp đóng vai trò xác định giá của các chứng khoán sẽ được phát hành trên thị trường sơ cấp.

Các nhà đầu tư trên thị trường sơ cấp không thể mua các chứng khoán phát hành mới trên thị trường này với giá cao hơn giá mà họ nghĩ sẽ có thể bán được tại thị trường thứ cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO của bạn!

Cảm ơn bạn đã chọn website CỐ VẤN PHÁP LÝ!
Có vẻ như bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo. Quảng cáo tài trợ kinh phí cho website chất lượng và hoạt động tốt hơn.
Vui lòng cho phép quảng cáo để tiếp tục thưởng thức những thông tin pháp luật mới nhất mỗi ngày.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock