0Bình luận

Mua bán đất nông nghiệp bằng giấy viết tay

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2022

Để tiến hành chuyển nhượng đất nông nghiệp hợp lệ thì phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định Điều 188 của Luật đất đai 2013. Cụ thể đó là:

– Có giấy chứng nhận, trừ trường hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 186 (quy định về việc nhận thừa kế là quyền sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng mua nhà ở tại Việt Nam) và trường hợp nhận thừa kế theo quy định tại khoản 1 điều 168 Luật đất đai.

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất

Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189,190,191,192,193 và 194 của Luật đất đai.

Hình thức hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2022

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp phải được công chứng, chứng thực mới phát sinh giá trị pháp lý. Trường hợp giao dịch được xác lập không tuân thủ đúng quy định về hình thức của hợp đồng thì có thể bị vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức.

Tuy nhiên, thời hiệu yêu cầu tuyên bố giao dịch vô hiệu về hình thức là 02 năm, hết thời hiệu đó thì Tòa án công nhận hiệu lực của giao dịch đó.

Mua bán đất nông nghiệp bằng giấy viết tay

Việc cấp sổ đỏ cho đất nông nghiệp khi mua bán bằng giấy viết tay sẽ xảy ra 2 trường hợp:

(i) Trường hợp mua đất nông nghiệp bằng giấy viết tay trước ngày 01/01/2008:

Theo quy định trên thì trường hợp người sử dụng đất chưa được cấp sổ đỏ mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho trước năm 2008 chỉ có giấy tờ viết tay thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

(ii) Trường hợp mua đất nông nghiệp bằng giấy viết tay từ 1/7/2014:

Với trường hợp này, để được cấp sổ đỏ, ngoài giấy tờ mua bán đất viết tay, người dân là bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần phải cung cấp giấy tờ mua bán đất viết tay và một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai để làm căn cứ cấp sổ đỏ.

Tóm lại, nếu đang sử dụng đất nông nghiệp do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/7/2014 thì khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp sổ đỏ lần đầu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển nhượng nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (không được yêu cầu người nhận chuyển nhượng nộp hợp đồng có công chứng hoặc chứng thực).

Ý kiến