0Bình luận

Mua đất chưa có sổ đỏ có công chứng được không?

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2022

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau:

– Có giấy chứng nhận (trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013).

– Đất không có tranh chấp.

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Trong một số trường hợp, ngoài việc bên chuyển nhượng có đủ điều kiện thì bên nhận chuyển nhượng cũng phải không thuộc trường hợp cấm nhận chuyển nhượng.

Mua đất chưa có sổ đỏ có công chứng được không?

Căn cứ Điều 40, Điều 41 và Điều 42 Luật công chứng năm 2014 thì khi công chứng hợp đồng chuyển nhượng đất các bên phải mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, không có sổ đỏ thì Văn phòng công chứng sẽ không thực hiện việc công chứng hợp đồng.

Mặt khác, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ có giá trị pháp lý nếu được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp, hợp đồng không được công chứng, chứng thực thì chưa phát sinh hiệu lực và chưa có giá trị ràng buộc giữa các bên. Như vậy, nếu không có sổ đỏ thì sẽ không công chứng được hợp đồng mua bán đất.

Đồng nghĩa, khi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không thực hiện được việc công chứng hợp đồng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Ý kiến