0Bình luận

Mua đất có cần 2 vợ chồng ký không?

Quyền sử dụng đất hình thành trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của cả hai vợ chồng. Đối với tài sản này theo quy định của Luật đất đai thì khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi rõ thông tin của cả hai vợ chồng.

Để định đoạt, mua bán tài sản chung là quyền sử dụng đất vợ, chồng phải tuân theo những nguyên tắc đã được quy định trong BLDS 2015 và Luật hôn nhân và gia đình.

Đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì đương nhiên việc chuyển nhượng phải có sự tham gia của hai vợ chồng hoặc một trong các bên có văn bản ủy quyền định đoạt cho bên còn lại tham gia giao dịch. Còn đối với trường hợp vợ chồng mua nhà đất thì việc định đoạt tài sản ở đây không phải là quyền sử dụng đất mà là khoản tiền của hai vợ chồng.

Luật hôn nhân và gia đình quy định vợ hoặc chồng chỉ được tự mình tham gia các giao dịch để phục vụ nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt của gia đình như về ăn mặc, ở, học tập, khám chữa bệnh nên đối với việc mua bán nhà đất có giá trị lớn thì về nguyên tắc phải có sự đồng ý hoặc thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng.

Có thể thấy đối với trường hợp bán nhà đất thì đã rõ còn quy định trực tiếp bắt buộc việc đi mua nhà đất phải có cả hai vợ chồng thì chưa nên mới có chuyện một bên vợ hoặc chồng đi mua căn hộ chung cư thì chủ đầu tư vẫn đồng ý giao kết hợp đồng còn nếu ra công chứng thì Công chứng viên sẽ yêu cầu có cả hai vợ chồng hoặc có giấy chứng nhận tình trạng độc thân.

Tuy nhiên nếu một khi một bên vợ hoặc chồng muốn một mình đi mua nhà đất và đứng tên riêng trên sổ đỏ thì vẫn có để thực hiện nhưng cần cẩn trọng để đảm bảo giá trị pháp lý trong giao dịch của mình.

Ý kiến