0Bình luận

Mua đất có cần giấy xác nhận độc thân không?

Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình thì giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có ý nghĩa là giấy tờ chứng minh nhà đất mua trước thời kỳ hôn nhân (trước khi kết hôn) là tài sản riêng của vợ, hoặc chồng có quyền sử dụng, bán, tặng cho.

Những tài sản là bất động sản được xác lập trong thời kỳ hôn nhân thì được coi là tài sản chung của hai vợ, chồng, khi muốn chuyển nhượng phần đất này thì phải được sự đồng ý của cả chồng và vợ.

Vì Luật Đất đai chưa yêu cầu bắt buộc phải ghi tên cả vợ và chồng trong sổ đỏ, nhưng trong thực tế khi mua bán đất thì cơ quan có thẩm quyền thường sẽ yêu cầu bên nhận chuyển nhượng phải cung cấp giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của mình để chứng minh về tài sản chung, tài sản riêng của cá nhân.

Thẩm quyền cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như sau:

– Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì UBND cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Quy định tại Khoản 1 Điều này cũng được áp dụng để cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân nước ngoài và người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, nếu có yêu cầu.

Ý kiến