Đất đai - Nhà ởTin tức pháp luật nổi bậtTư vấn pháp luật

Mua đất có nhưng sổ đỏ vẫn tên chủ cũ có sao không?

Có hai trường hợp khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở sẽ được cấp giấy chứng nhận mới để đứng tên người nhận chuyển nhượng:

(i) Người nhận chuyển nhượng không có nhu cầu cấp giấy chứng nhận mới nhưng tại trang 4 mục “IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận” đã không còn dòng trống để xác nhận thông tin chuyển nhượng.

(ii) Người nhận chuyển nhượng có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận mới.

Khi khai thông tin trong đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất thì người làm hồ sơ sẽ phải chọn một trong hai ô sau:

– Có nhu cầu cấp giấy chứng nhận mới

– không có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận mới

Nếu bạn đánh dấu vào ông Có nhu cầu cấp giấy chứng nhận mới thì sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp mới GCN. Mua đất nhưng Giấy chứng nhận vẫn đứng tên chủ cũ có hợp pháp không?

Ngược lại nếu đánh dấu vào ô ‘không có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận mới” thông tin biến động như chuyển nhượng, tặng cho,…. sẽ được ghi tại trang 3, trang 4 Cúa GCN.

Tuy nhiên, Nội dung xác nhận thông tin chuyển nhượng sẽ phải có đóng dấu và chữ ký của Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận theo thẩm quyền do UBND cấp tỉnh quyết định.

Như vậy, có thể thấy rằng sổ đỏ dù đứng tên chủ cũ, người mua không mất quyền lợi, vì trang 3,4 trong sổ đỏ được sử dụng để ghi thông tin chuyển nhượng.

Nếu người nhận chuyển nhượng không có nhu cầu cấp sổ đỏ mới hoặc “quên” tích vào ô 1 khi làm hồ sơ thì thông tin chuyển nhượng được ghi tại trang 3, trang 4 của sổ đỏ.

Khi đó người mua vẫn sẽ được bảo đảm các quyền theo quy định của Pháp luật như chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thế chấp, góp vốn… nếu đầy đủ các điều kiện theo Điều 188 Luật Đất đai năm 2013.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *