0Bình luận

Mua đất vi bằng có xây nhà để ở được không?

Thông thường, khi xây dựng nhà ở phải bắt buộc có giấy phép xây dựng trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ tại nông thôn mà không nằm trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa thì được miễn giấy phép xây dựng.

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 53/2017/NĐ-CP, giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng có thể là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ khác tờ đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy tờ về đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ sau ngày 01/07/2004 nhưng không có Giấy chứng nhận…;

Nếu vẫn cố tình xây dựng khi không có giấy phép thì chủ đất sẽ phải chịu xử phạt hành chính và phá dỡ công trình sai phạm.

Theo quy định này, để xin cấp giấy phép xây dựng không bắt buộc phải có sổ mà có thể sử dụng một số giấy tờ khác.

Tuy nhiên, trong các loại giấy tờ khác này cũng không có xuất hiện vi bằng nhà đất. Do đó, đất vi bằng trong trường hợp này không thể dùng để xây dựng nhà một cách hợp pháp.

Đối với các thửa đất thuộc trường hợp không cần xin giấy phép xây dựng thì về mặt quy định, các thửa đất loại này không chịu sự ràng buộc về giấy tờ nhưng lại có rủi ro về tranh chấp với chủ cũ hoặc bên thứ ba.

Ý kiến