0Bình luận

Mua nhà vi bằng có làm sổ hồng được không?

Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Vi bằng chỉ xác nhận có giao dịch xảy ra trên thực tế có giá trị là bằng chứng để giải quyết khi có tranh chấp mà không có giá trị pháp lý.

Đồng nghĩa, vi bằng nhà đất có thể dùng làm bằng chứng để ghi nhận chính xác hơn nội dung giao dịch nhưng trong một số trường hợp nếu nội dung được lập vi phạm quy định không được lập vi bằng sẽ khiến văn bản này không có giá trị.

Vi bằng không được thừa nhận là một trong các giấy tờ để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và tính đến thời điểm hiện tại mua đất vi bằng vẫn không thể hợp thức hóa để cấp sổ.

Để làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì các bên cần có Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản theo quy định.

Ý kiến