Lao động - Tiền lươngTin pháp luật

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2023

Mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2023 là bao nhiêu? Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT năm 2023 là bao nhiêu? Mức đóng BHXH tự nguyện năm 2023 là bao nhiêu?

Trong bài viết này, CỐ VẤN PHÁP LÝ sẽ thông tin đến quý khách hàng về Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT năm 2023 và Mức đóng BHXH tự nguyện năm 2023.

Mức đóng BHXH bắt buộc năm 2023

BHXH bắt buộc do người sử dụng lao động và người lao động đóng theo quy định của pháp luật. Theo đó, mức đóng BHXH bắt buộc được tính dựa trên tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc và tiền lương tính đóng BHXH.

Tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc cụ thể như sau:

– Người sử dụng lao động đóng: 14% vào quỹ hưu trí; 3% vào quỹ ốm đau, thai sản.

– Người lao động đóng: 8% vào quỹ hưu trí.

Mức đóng bảo hiểm y tế năm 2023

Bảo hiểm y tế do người sử dụng lao động và người lao động đóng vào quỹ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật, mức đóng cụ thể như sau:

– Người sử dụng lao động đóng: 3%

– Người lao động đóng: 1.5%

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2023

Bảo hiểm thất nghiệp do người sử dụng lao động và người lao động đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật, mức đóng cụ thể như sau:

– Người sử dụng lao động đóng: 1%

– Người lao động đóng: 1%

Mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2023

Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do người sử dụng lao động đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật, mức đóng cụ thể như sau: 0,5%.

Lưu ý: Doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là (0.3%).

Tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc năm 2023

Khoản 2 Điều 89 Luật BHXH 2014 quy định tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bao gồm những khoản sau đây:

– Mức lương;

– Phụ cấp lương;

– Các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Ví dụ: Tiền lương tháng tính đóng BHXH bắt buộc là 5.000.000 đồng. Với tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc nêu trên, thì mức đóng BHXH bắt buộc với người sử dụng lao động là 1.075.000 đồng và người lao động là 525.000 đồng.

Mức đóng BHXH tự nguyện năm 2023

Mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Công thức tính như sau:

Mdt = 22% x Mtnt

Trong đó:

– Mdt: Mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng.

– Mtnt: mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

Mtnt = CN + m x 50.000 (đồng/tháng)

Trong đó:

– CN: Mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn tại thời điểm đóng (đồng/tháng).

– m: Tham số tự nhiên có giá trị từ 0 đến n.

Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *