Lĩnh vực khácTin pháp luậtTin tức pháp luật nổi bật

Mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện năm 2023

Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú.

Mua bảo hiểm y tế tự nguyện 2023 bao nhiêu tiền?

Mức đóng BHYT tự nguyện năm 2023 được áp dụng đối với thành viên hộ gia đình, cụ thể như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Hiện nay, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

Do đó, mức đóng BHYT hộ gia đình 2022 cụ thể như sau:

– Người thứ 1: 67.050 đồng/tháng (804.600 đồng/năm).

– Người thứ hai: 46.935 đồng/tháng (563.220 đồng/năm).

– Người thứ ba: 40.230 đồng/tháng (482.760 đồng/năm).

– Người thứ tư: 33.525 đồng/tháng (402.300 đồng/năm).

– Người thứ năm trowr ddi: 26.820 đồng/tháng (321.840 đồng/năm).

Ai được mua bảo hiểm y tế tự nguyện?

– Người có tên trong sổ hộ khẩu, người có tên trong sổ tạm trú, người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT trừ những người đã tham gia BHYT thuộc các nhóm sau đây:

+ Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng.

+ Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng.

+ Nhóm do ngân sách nhà nước đóng.

+ Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

+ Nhóm do người sử dụng lao động đóng

Lưu ý: Nếu đã tham gia BHYT hộ gia đình theo sổ hộ khẩu thì không tham gia BHYT hộ gia đình theo sổ tạm trú.

– Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *