Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ ngày 01/01/2022

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ hưu trí, tử tuất, quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế với người lao động (không thuộc khối nhà nước) và người sử dụng lao động từ 01/10/2022 cụ thể như sau:

I. ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM

1. Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022

– Người sử dụng lao động đóng tổng cộng 20%, trong đó gồm:

+ 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất.

+ 3% vào quỹ ốm đau, thai sản.

+ 0% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

+ 0% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

+ 3% vào quỹ bảo hiểm y tế.

– Người lao động đóng tổng cộng 10.5%, trong đó:

+ 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất.

+ 1% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

+ 1,5% vào quỹ bảo hiểm y tế.

2. Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/9/2022

– Người sử dụng lao động đóng tổng cộng 20,5%, trong đó gồm:

+ 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất.

+ 3% vào quỹ ốm đau, thai sản.

+ 0,5 % vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

+ 0% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

+ 3% vào quỹ bảo hiểm y tế.

– Người lao động đóng tổng cộng 10.5%, trong đó:

+ 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất.

+ 1% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

+ 1,5% vào quỹ bảo hiểm y tế.

Lưu ý: Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn là (0.3%).

II. ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

1. Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022

– Người sử dụng lao động đóng tổng cộng 20%, trong đó gồm:

+ 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất.

+ 3% vào quỹ ốm đau, thai sản.

+ 0% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

+ 3% vào quỹ bảo hiểm y tế.

– Người lao động đóng tổng cộng 9.5%, trong đó:

+ 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất.

+ 1,5% vào quỹ bảo hiểm y tế.

2. Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/9/2022

– Người sử dụng lao động đóng tổng cộng 20,5%, trong đó gồm:

+ 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất.

+ 3% vào quỹ ốm đau, thai sản.

+ 0,5 % vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

+ 3% vào quỹ bảo hiểm y tế.

– Người lao động đóng tổng cộng 9.5%, trong đó:

+ 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất.

+ 1,5% vào quỹ bảo hiểm y tế.

Lưu ý: Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn là (0.3%).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO của bạn!

Cảm ơn bạn đã chọn website CỐ VẤN PHÁP LÝ!
Có vẻ như bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo. Quảng cáo tài trợ kinh phí cho website chất lượng và hoạt động tốt hơn.
Vui lòng cho phép quảng cáo để tiếp tục thưởng thức những thông tin pháp luật mới nhất mỗi ngày.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock