0Bình luận

Mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng năm 2022

Mức lương cơ sở năm 2022 là bao nhiêu?

Vào ngày 21/5/2021, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương, theo đó sẽ Bãi bỏ lương cơ sở, áp dụng 05 bảng lương mới từ năm 2021 theo vị trí việc làm.

Tuy nhiên, sau đó, Ban Chấp hành trung ương các khóa XII, XIII đã lần lượt thống nhất lùi thời điểm cải cách tiền lương do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào sẽ thực hiện cải cách tiền lương, cộng với những ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nên dự đoán tiền lương năm 2022 của nhóm khu vực nhà nước vẫn sẽ thực hiện theo lương cơ sở như hiện tại với cách tính được áp dụng xưa nay đó là:

Tiền lương = Hệ số lương x Mức lương cơ sở

Mức lương cơ sở ở thời điểm hiện tại là 1,49 triệu đồng/tháng, mức lương này được thực hiện từ ngày 01/7/2019 và hai năm 2020, 2021 đều không tăng.

Dịch Covid-19 không chỉ ảnh hưởng đến việc thực hiện cải cách tiền lương mà còn ảnh hưởng đến mức lương cơ sở, thay thì tăng hàng năm như thường lệ thì đã 2 năm rồi chưa tăng và dự đoán năm 2022 nhiều khả năng cũng sẽ không tăng.

Đây cũng là nhận định của Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường khi phát biểu tại Kỳ họp thứ 2, Quốc Hội khoá XV đang diễn ra.

Như vậy, dự kiến mức lương cơ sở từ nay đến 01/7/2022 vẫn giữ là 1.490.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2022 là bao nhiêu?

Dự kiến, mức lương tối thiểu vùng năm 2022 sẽ tiếp tục được áp dụng theo mức lương quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP, cụ thể như sau:

– Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

– Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

– Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

– Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

Ý kiến