Mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản khác liên quan thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bao gồm những khoản sau đây: m lương; phụ cấp lương; các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Theo Điểm 2.6 Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 thì Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu quy định như sau:

– Với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường: Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

– Với người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề: Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

– Với người lao động làm công việc hoặc chức danh trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

– Với người lao động làm công việc hoặc chức danh trong điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Như vậy, mức lương đóng BHXH bắt buộc tối thiểu sẽ là:

(i) Đối với NLĐ làm việc trong điều kiện bình thường

+ Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng tại vùng I.

+ Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng tại vùng II.

+ Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng tại vùng III.

+ Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng tại vùng IV.

(ii) Đối với NLĐ đã qua học nghề, đào tạo nghề

+ Mức 4.729.400 đồng/tháng, áp dụng tại vùng I.

+ Mức 4.194.400 đồng/tháng, áp dụng tại vùng II.

+ Mức 3.670.100 đồng/tháng, áp dụng tại vùng III.

+ Mức 3.284.900 đồng/tháng, áp dụng tại vùng IV.

(iii) Đối với NLĐ làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

– Đối với công việc giản đơn:

+ Mức 4.641.000 đồng/tháng, áp dụng tại vùng I.

+ Mức 4.116.000 đồng/tháng, áp dụng tại vùng II.

+ Mức 3.601.500 đồng/tháng, áp dụng tại vùng III.

+ Mức 3.223.500 đồng/tháng, áp dụng tại vùng IV.

– Đối với công việc yêu cầu đã qua học nghề, đào tạo nghề:

+ Mức 4.965.870 đồng/tháng, áp dụng tại vùng I.

+ Mức 4.404.120 đồng/tháng, áp dụng tại vùng II.

+ Mức 3.853.605 đồng/tháng, áp dụng tại vùng III.

+ Mức 3.449.145 đồng/tháng, áp dụng tại vùng IV.

(iv) Đối với NLĐ làm việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

– Đối với công việc giản đơn:

+ Mức 4.729.400 đồng/tháng, áp dụng tại vùng I.

+ Mức 4.194.400 đồng/tháng, áp dụng tại vùng II.

+ Mức 3.670.100 đồng/tháng, áp dụng tại vùng III.

+ Mức 3.284.900 đồng/tháng, áp dụng tại vùng IV.

– Đối với công việc yêu cầu đã qua học nghề, đào tạo nghề:

+ Mức 5.060.458 đồng/tháng, áp dụng tại vùng I.

+ Mức 4.488.008 đồng/tháng, áp dụng tại vùng II.

+ Mức 3.927.007 đồng/tháng, áp dụng tại vùng III.

+ Mức 3.514.843 đồng/tháng, áp dụng tại vùng IV.

Mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa

Mức lương đóng BHXH tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở. Hiện nay, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Như vậy, mức lương tháng cao nhất để tính mức đóng BHXH bắt buộc = 20 x 1,49 = 29,8 triệu đồng/tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO của bạn!

Cảm ơn bạn đã chọn website CỐ VẤN PHÁP LÝ!
Có vẻ như bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo. Quảng cáo tài trợ kinh phí cho website chất lượng và hoạt động tốt hơn.
Vui lòng cho phép quảng cáo để tiếp tục thưởng thức những thông tin pháp luật mới nhất mỗi ngày.