Lao động - Tiền lươngTin tức pháp luật nổi bậtTư vấn pháp luật

Mức phụ cấp nhà ở tối đa là bao nhiêu 2023?

Thông tư 96/2015/TT-BTC và Thông tư số 78/2014/TT-BTC có quy định:

“Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động, khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp…”

>> Xem thêm:

Như vậy, Khoản chi phí phụ cấp tiền thuê nhà cho người lao động sẽ được tính vào chi phí được trừ. Với điều kiện khi có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định, quy chế công ty. Cụ thể:

– Hợp đồng lao động phải quy định rõ là Doanh nghiệp sẽ hỗ trợ khoản tiền thuê nhà này, các khoản này mang tính chất tiền lương, tiền công.

– Ngoài ra, phải có quy định rõ ràng, cụ thể về khoản chi phụ cấp tiền thuê nhà trong các hồ sơ của DN. Bao gồm:

+  Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn.

+  Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Phụ cấp nhà ở có tính thuế thu nhập cá nhân không?

Điều 11, Khoản 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tiết đ.1 điểm đ khoản 2 Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định như sau:

“Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh(chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.”

Như vậy: Có nghĩa là tiền thuê nhà thấp hơn hoặc bằng 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) sẽ phải tính vào thu nhập chịu thuế. Phần còn lại của khoản tiền thuê nhà do người sử dụng lao động trả hộ sẽ không phải tính vào thu nhập chịu thuế.

Ví dụ: Tháng 2/2022 Anh B là công nhân có thu nhập chịu thuế là 20.000.000 đồng. (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo). Công ty hỗ trợ tiền thuê nhà là 5.000.000 đồng.

Ta có, 15% tổng thu  nhập chịu thuế là: 15% x 20.000.000 = 3.000.000 (đồng).

Như vậy: Số tiền tính vào thu nhập chịu thuế là 3.000.000 đồng. Số tiền được miễn thuế là: 5.000.000 – 3.000.000 = 2.000.000 đồng.

One thought on “Mức phụ cấp nhà ở tối đa là bao nhiêu 2023?

 • nguyễn khuyên

  cho em hỏi nếu mức lương :
  Lương cơ bản: 6 triệu
  phụ cấp nhà ở : 900,000đ
  xăng: 300,000đ
  điện thoại: 300,000đ
  Tổng cộng: 7,500,000đ
  Câu hỏi: Vậy phụ cấp nhà ở trong trường hợp này không đúng với 15% , mức lương này có đúng luật không ạ.

  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *