Năm 1929 có những tổ chức Cộng sản nào ra đời tại Việt Nam?

Trình bày hoàn cảnh, quá trình ra đời của 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam, ý nghĩa lịch sử và những hạn chế của ba tổ chức này?

1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời 3 tổ chức cộng sản tại Việt Nam năm 1929

– Đến cuối năm 1929 PTCN, nông dân và các tầng lớp khác phát triển mạnh mẽ, kết thành làn sóng dân tộc ngày càng sâu rộng » yêu cầu cần phải có chính Đảng lãnh đạo.

– Tháng 3/1929, một số hội viên tiên tiến của Hội VNCMTN ở Bắc ký lập chi bộ cộng sản đầu tiên số nhà 5D Hàm Long (Hà Nội).

2. Quá trình thành lập 3 tổ chức cộng sản tại Việt Nam năm 1929

– Đông dương Cộng Sản Đảng: Tháng 5/1929, tại Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Hội VNCMTN (Hương Cảng – TQ), đoàn đại biểu Bắc kỳ đã đưa ra đề nghị thành lập ĐCS nhưng không được chấp nhận. Ngày 17/6/1929, đại biểu các tổ chức cộng sản ở miền Bắc đã họp và quyết định thành lập Đông Dương Cộng Sản Đảng.

– An Nam Cộng Sản Đảng: Tháng 8/1929, các hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên ở Tổng bộ và kỳ bộ ở Nam kỳ quyết định thành lập An Nam Cộng Sản Đảng.

– Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn: Tháng 9/1929, Đảng viên tiên tiến của Tân Việt thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.

3. Ý nghĩa ra đời 3 tổ chức cộng sản tại Việt Nam năm 1929:

Phản ánh xu thế phát triển tất yếu, là kết quả tất yếu của cuộc vận động GPDT ở VN.

4. Hạn chế của 3 tổ chức cộng sản tại Việt Nam năm 1929

Trong quá trình tuyên truyền vận động quần chúng, các tổ chức này hoạt động riêng rẽ, đã tranh giành, công kích lẫn nhau, gây nên tình trạng thiếu thống nhất, đẩy CMVM đứng trước nguy cơ bị chia rẽ.

One thought on “Năm 1929 có những tổ chức Cộng sản nào ra đời tại Việt Nam?

  • 11/10/2022 at 6:43 Chiều
    Permalink

    CVMN LÀ GÌ VẬY AD

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO của bạn!

Cảm ơn bạn đã chọn website CỐ VẤN PHÁP LÝ!
Có vẻ như bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo. Quảng cáo tài trợ kinh phí cho website chất lượng và hoạt động tốt hơn.
Vui lòng cho phép quảng cáo để tiếp tục thưởng thức những thông tin pháp luật mới nhất mỗi ngày.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock