1Bình luận

Năm 1929 có những tổ chức Cộng sản nào ra đời tại Việt Nam?

Trình bày hoàn cảnh, quá trình ra đời của 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam, ý nghĩa lịch sử và những hạn chế của ba tổ chức này?

1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời 3 tổ chức cộng sản tại Việt Nam năm 1929

– Đến cuối năm 1929 PTCN, nông dân và các tầng lớp khác phát triển mạnh mẽ, kết thành làn sóng dân tộc ngày càng sâu rộng » yêu cầu cần phải có chính Đảng lãnh đạo.

– Tháng 3/1929, một số hội viên tiên tiến của Hội VNCMTN ở Bắc ký lập chi bộ cộng sản đầu tiên số nhà 5D Hàm Long (Hà Nội).

2. Quá trình thành lập 3 tổ chức cộng sản tại Việt Nam năm 1929

– Đông dương Cộng Sản Đảng: Tháng 5/1929, tại Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Hội VNCMTN (Hương Cảng – TQ), đoàn đại biểu Bắc kỳ đã đưa ra đề nghị thành lập ĐCS nhưng không được chấp nhận. Ngày 17/6/1929, đại biểu các tổ chức cộng sản ở miền Bắc đã họp và quyết định thành lập Đông Dương Cộng Sản Đảng.

– An Nam Cộng Sản Đảng: Tháng 8/1929, các hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên ở Tổng bộ và kỳ bộ ở Nam kỳ quyết định thành lập An Nam Cộng Sản Đảng.

– Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn: Tháng 9/1929, Đảng viên tiên tiến của Tân Việt thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.

3. Ý nghĩa ra đời 3 tổ chức cộng sản tại Việt Nam năm 1929:

Phản ánh xu thế phát triển tất yếu, là kết quả tất yếu của cuộc vận động GPDT ở VN.

4. Hạn chế của 3 tổ chức cộng sản tại Việt Nam năm 1929

Trong quá trình tuyên truyền vận động quần chúng, các tổ chức này hoạt động riêng rẽ, đã tranh giành, công kích lẫn nhau, gây nên tình trạng thiếu thống nhất, đẩy CMVM đứng trước nguy cơ bị chia rẽ.

One Response

  1. ĐÔNG QUANG

Ý kiến