Người bán nhà không nộp thuế thu nhập cá nhân phải làm thế nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, khoản 5 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (đã sửa đổi bổ sung tại Luật số 26/2012/QH13) và điểm c khoản 5 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Người có thu nhập là người có nghĩa vụ nộp thuế.

Như vậy, người bán nhà đất có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân, vì là người có thu nhập. Tuy nhiên, pháp luật không cấm các bên thỏa thuận về người nộp thuế.

(i) Trong trường hợp Hợp đồng chuyển nhượng không quy định về việc thỏa thuận về người nộp thuế.

Trong trường hợp này, người có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân là người bán vì là người có thu nhập từ việc bán nhà đất.

Người mua có thể yêu cầu người bán làm văn bản ủy quyền để người mua nộp thay người bán khoản tiền này, và sau đó yêu cầu người bán trả lại khoản tiền này cho người mua.

(ii) Trong trường hợp Hợp đồng chuyển nhượng quy định cụ thể người bán có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân.

Trong trường hợp này, người mua có thể gửi đơn đến Tòa án nơi người bán đang cư trú để giải quyết tranh chấp hợp đồng, yêu cầu người bán thực hiện những nghĩa vụ đã giao kết trong hợp đồng (bao gồm cả nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ tài chính với mảnh đất chuyển nhượng) và người mua cũng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại với những thiệt hại do người bán chậm thực hiện nghĩa vụ mà phát sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO của bạn!

Cảm ơn bạn đã chọn website CỐ VẤN PHÁP LÝ!
Có vẻ như bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo. Quảng cáo tài trợ kinh phí cho website chất lượng và hoạt động tốt hơn.
Vui lòng cho phép quảng cáo để tiếp tục thưởng thức những thông tin pháp luật mới nhất mỗi ngày.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock