Kiến thức chungPháp luật Dân sự

Người chưa thành niên là người chưa đủ bao nhiêu tuổi?

Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015 thì người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi. Đồng nghĩa, người từ đủ mười tám tuổi trở lên là người thành niên.

Bộ luật dân sự 2015 quy định về người chưa thành niên như sau:

– Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi.

– Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.

– Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

– Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Đồng thời, Bộ luật dân sự 2015 cũng quy định người thành niên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên.

Người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ các trường hợp sau:

(i) Mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định tuyên bố người mất năng lực hành vi dân sự của Tòa án trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.

(i) Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quyết định tuyên bố là người có khó khăn trong nhận thức của Tòa án, làm chủ hành vi trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.

(iii) Hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quyết định tuyên bố là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự của Tòa án do nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *