Lao động - Tiền lươngTư vấn pháp luật

Người phụ thuộc là gì? Cách đăng ký người phụ thuộc 2023?

Xin hỏi theo quy định thì người phụ thuộc của người nộp thuế bao gồm ai? Điều kiện để đăng ký người phụ thuộc mới nhất ra sao?

Người phụ thuộc bao gồm ai?

Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng. Sau đây là đối tượng người phụ thuộc theo quy định của pháp luật:

– Con: con đẻ, con ngoài giá thú, con nuôi hợp pháp, con riêng của vợ và con riêng của chồng

+ Con dưới 18 tuổi (tính theo tháng)

+ Con từ 18 tuổi trở lên

+ Con đang theo học bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề tại Việt Nam hoặc nước ngoài, bao gồm con từ 18 tuổi trở lên đang trung học học phổ thông (tính cả thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 – tháng 9 năm lớp 12)

– Vợ hoặc chồng.

– Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), mẹ kế, cha dượng, cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp

– Anh ruột, chị ruột, em ruột

– Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cậu ruột,  cô ruột, dì ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.

– Cháu ruột của người nộp thuế gồm: con của chị ruột, anh ruột và em ruột.

– Người không nơi nương tựa và được người nộp thuế trực tiếp nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để đăng ký người phụ thuộc mới nhất

– Đối với người trong độ tuổi lao động muốn đăng ký người phụ thuộc phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

+ Bị khuyết tật, không có khả năng lao động

+ Không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân các tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không quá 1.000.000 VNĐ

– Đối với người nằm ngoài độ tuổi lao động: không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân các tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không quá 1.000.000 VNĐ.

Lưu ý: Người khuyết tật, không có khả năng lao động là người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh và không có khả năng lao động như bệnh AIDS, suy thận mãn, ung thư,….

Cách đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh

Trường hợp cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc thì nộp hồ sơ sẽ gồm:

– Tờ khai đăng ký mã số thuế theo mẫu số 20-ĐK-TCT

– Văn bản ủy quyền và bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với người phụ thuộc từ 14 tuổi trở lên có quốc tịch Việt Nam

– Văn bản ủy quyền và bản sao Giấy khai sinh hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi

– Văn bản ủy quyền và bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sống tại nước ngoài.

Trường hợp cá nhân không ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc thì nộp hồ sơ sẽ gồm:

– Tờ khai đăng ký mã số thuế theo mẫu số 20-ĐK-TCT

– Bản sao Căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với người phụ thuộc từ 14 tuổi trở lên có quốc tịch Việt Nam

– Bản sao Giấy khai sinh hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam chưa đủ 14 tuổi

– Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sống tại nước ngoài

Thời hạn đăng ký người phụ thuộc

– Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế cho người có thu nhập một lần trong năm chậm nhất là 10 ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm trong trường hợp cá nhân chưa có mã số thuế.

– Cơ quan được ủy quyền thực hiện đăng ký thuế thay cho người phụ thuộc của người nộp thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh trong trường hợp cá nhân người phụ thuộc chưa có mã số thuế.

Chú ý: Trường hợp người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng đối với người phụ thuộc khác (như: Anh chị em ruột, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô ruột, dì ruột, cậu ruột, cháu ruột…) thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31/12 của năm tính thuế.

Quá thời hạn trên thì sẽ không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *