Kiến thức chung

Nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa phong trào cách mạng 1930-1931

1. Nguyên nhân

– Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và chính sách vơ vét, bóc lột của Thực dân Pháp đẩy nhân dân ta vào cảnh bần cùng.

– Sau khởi nghĩa Yên Bái, Pháp tiến hành khủng bố dã man những người yêu nước • Mâu thuẫn xã hội giữa nhân dân ta với ĐQ – PK thêm gay gắt.

– Đảng Cộng Sản Việt Nam vừa mới ra đời đã nhanh chóng nắm bắt tình hình và kịp thời lãnh đạo giai cấp công – nông cùng các tầng lớp lao động vùng lên đấu tranh chống ĐQ- PK.

2. Diễn biến

– Từ tháng 2 đến tháng 4/1930, nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân trong cả nước.

– 1/5/1930 nhân ngày Quốc tế lao động, nhiều cuộc đấu tranh bùng nổ trên phạm vi cả nước

– Trong các tháng 6,7,8 phong trào tiếp tục diễn ra sôi nổi trong cả nước.

– Sang tháng 9 phong trào đấu tranh dâng cao, nhất là ở Nghệ An, Hà Tĩnh:

+ Những cuộc biểu tình của nông dân kéo đến huyện lạ đói giảm sau thuế được công nhận Vinh – Bến Thủy hưởng ứng.

+ Tiêu biểu là cuộc biểu tình của 8000 nông dân huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) vào ngày 12/9/1930 kéo đến huyện lị phá nhà lao, đốt huyện đường, vậy lính khố xanh…

3. Kết quả:

– Hệ thống chính quyền thực dân và phong kiến tay sai ở nhiều huyện bị tê liệt, tan rã.

– Các tổ chức Đảng ở địa phương đã lãnh đạo quần chúng tự đứng ra quản lý đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, hoạt động theo kiểu các tổ chức Xô Viết.

4. Ý nghĩa lịch sử của phong trào 1930-1931

– Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo giai cấp công nhân đối với CMĐD

 – Từ phong trào khối liên minh công – nông được hình thành

– PTCM 1930 – 1931 ở VN được đánh giá cao trong PT cộng sản và công nhân quốc tế. Quốc tế cộng sản đã công nhận ĐCSĐD là bộ phận độc lập, trực thuộc Quốc tế Cộng sản

» Phong trào có ý nghĩa như cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám sau này.

5. Bài học kinh nghiệm :

Phong trào đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm về công tác tư tưởng, về xây dựng khối liên minh công – nông và mặt trận dân tộc thống nhất, về tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *