0Bình luận

Nguyên phân là gì?

Nguyên phân là một quá trình phân chia tế bào ở dạng nguyên nhiễm (sao chép y chang). Sau quá trình này sẽ tạo ra 2 tế nào có bộ máy di truyền giống với tế bào mẹ ban đầu.

Giai đoạn nguyên phân sẽ xuất hiện, diễn ra ở các tế bào dinh dưỡng của cơ thể. Ngoài ra thì nó còn xuất hiện ở các tế bào sinh dục sơ khai (trừ tế bào tinh và tế bào trứng).

Nguyên phân được chia làm 4 kỳ:

– Kỳ đầu: Các nhiễm sắc thể (NST) trong tế bào kép co xoắn, màng nhân bắt đầu tiêu biến và thoi phân bào xuất hiện.

– Kỳ giữa: NST bắt đầu diễn ra tình trạng co xoắn cực đại, dàn thành hàng ở mặt phẳng xích đạo. Lúc này thoi phân bào sẽ bắt dính vào 2 phía của NST ở tâm động.

– Kỳ sau:Các crômatit bắt đầu tiến hành tách nhau ra và di chuyển trên thoi phân bào dần về 2 cực của tế bào

– Kỳ cuối: NST bắt đầu dãn xoắn, màng nhân lại xuất hiện, tế bào chất thực hiện quá trình phân chia để tạo thành hai tế bào con.

Nguyên phân ở sinh vật đơn bào được xếp vào phần cơ chế sinh sản, nguyên phân ở sinh vật đa vào được xếp vào cơ chế sinh trưởng và phát triển của cơ thể. Các tế bào sau khi kết thúc giai đoạn nguyên phân sẽ ở thể lưỡng bội 2n hoặc đơn bội n.

Ý kiến