Tin pháp luật

Những quy định mới về nghĩa vụ quân sự 2024

Nghĩa vụ quân sự 2024: Vào khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2024 sẽ là thời điểm nhập ngũ, tùy tình hình thực tế tại địa phương sẽ quy định chi tiết ngày nhập ngũ cụ thể là ngày nào.

Cận bao nhiêu độ không đi nghĩa vụ 2024?

Theo tiêu chuẩn phân loại về bệnh tật với các bệnh về mắt thì người bị cận thị dưới 1,5 diop bị chấm 02 điểm; từ 1,5 – dưới 3,0 diop bị chấm 03 điểm…

Đồng thời, pháp luật quy định không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Do đó, nếu bị cận thị dưới 1,5 diop thì công dân vẫn phải đi khám sức khỏe và nếu sức khỏe đạt loại 1 hoặc 2 hoặc 3 thì vẫn phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Riêng người bị cận thị từ 1,5 diop trở lên thì không bị gọi nhập ngũ vào quân đội.

Do đó, không phải mọi trường hợp bị cận đều không phải đi nghĩa vụ quân sự vì còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mức độ cận thị là bao nhiêu, nặng hay nhẹ, sức khỏe loại mấy…

Những quy định mới về nghĩa vụ quân sự 2024

Nghĩa vụ quân sự 2024 đi mấy năm?

Thời hạn đi nghĩa vụ quân sự, phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không quá 06 tháng trong trường hợp sau đây:

– Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;

– Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

Thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được thực hiện theo lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ.

Thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được tính từ ngày giao, nhận quân; trong trường hợp không giao, nhận quân tập trung thì tính từ ngày đơn vị Quân đội nhân dân tiếp nhận đến khi được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ.

Thời gian đào ngũ, thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam không được tính vào thời gian phục vụ tại ngũ.

Nghĩa vụ quân sự 2024 khi nào đi?

Hằng năm, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần vào tháng hai hoặc tháng ba; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Do đó, vào khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2024 sẽ là thời điểm nhập ngũ, tùy tình hình thực tế tại địa phương sẽ quy định chi tiết ngày nhập ngũ cụ thể là ngày nào.

Đợt khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 1/11/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Đến thời điểm khám nghĩa vụ quân sự, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi nhập ngũ. Việc tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ do Hội đồng khám sức khỏe cấp huyện tổ chức khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi nhập ngũ.

Sinh năm 2005, 2006, 2007, 2008 khi nào đi nghĩa vụ quân sự?

Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Về độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Theo đó:

– Nếu công dân sinh năm 2005 thì thời điểm xác định đủ 18 tuổi là vào năm 2023, nên sẽ được gọi đi nghĩa vụ quân sự khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn nhập ngũ theo quy định từ năm 2023.

– Nếu công dân sinh năm 2006 thì thời điểm xác định đủ 18 tuổi là vào năm 2024, nên sẽ được gọi đi nghĩa vụ quân sự khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn nhập ngũ theo quy định từ năm 2024.

– Nếu công dân sinh năm 2007 thì thời điểm xác định đủ 18 tuổi là vào năm 2025, nên sẽ được gọi đi nghĩa vụ quân sự khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn nhập ngũ theo quy định từ năm 2025.

– Nếu công dân sinh năm 2008 thì thời điểm xác định đủ 18 tuổi là vào năm 2026, nên sẽ được gọi đi nghĩa vụ quân sự khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn nhập ngũ theo quy định từ năm 2026.

Sức khỏe loại 1, 2, 3 là gì?

Tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, 2, 3 nghĩa vụ quân sự được hiểu là tiêu chuẩn tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ quân sự với điều kiện đi nghĩa vụ quân sự như sau:

– Tiêu chuẩn sức khỏe 1 là phân loại sức khỏe nghĩa vụ quân sự có 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

– Tiêu chuẩn sức khỏe 2 là phân loại sức khỏe nghĩa vụ quân sự có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

– Tiêu chuẩn sức khỏe 3 là phân loại sức khỏe nghĩa vụ quân sự có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *