0Bình luận

Những thành tựu xây dựng CNXH của Liên Xô từ 1945 đến nửa đầu những năm 70?

1. Công cuộc khôi phục kinh tế 1945 – 1950 ở Liên Xô:

– Hậu quả của CTTG II rất nặng nề: 27 triệu người chết, gần 2000 thành phố bị phá hủy, các thế lực thù địch bao vây, cô lập.

– Với tinh thần tự lực tự cường, nhân dân Liên Xô hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 -1950) trước thời hạn 9 tháng

+ Công nghiệp: 1950, sản lượng công nghiệp tăng 73% + Nông nghiệp: 1950, SX NN đạt mức trước CT

+ KHKT: 1949, LX chế tạo thành công bom nguyên tử » phá thể độc quyền vũ khí hạt nhân của Mỹ.

2. Ý nghĩa: Là nền tảng vững chắc cho công cuộc xây dựng CNXH.

3. Thành tựu trong công cuộc xây dựng CNXH ở LX từ 1950 – nửa đầu những năm 70:

– CN: Liên xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới (sau Mỹ), đi đầu trong nhiều ngành công nghiệp quan trọng: CN vũ trụ, CN điện hạt nhân.

– NN: Tăng trung bình hàng năm 16%.

– KHKT: chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao trong các lĩnh vực KHKT.

+ Năm 1957: Là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

+ Năm 1961: Phóng tàu vũ trụ (Gagarin) bay vòng quanh trái đất » Mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

– Đối ngoại: Chủ trương duy trì hòa bình, an ninh thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, giúp đỡ các nước XHCN…

Ý kiến