0Bình luận

Phân biệt bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo hiểm phi nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ. Còn bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết.

Bảo hiểm phi nhân thọ là sản phẩm bảo hiểm tự nguyện hướng tới con người và các đối tượng liên quan đến con người, như tai nạn, sức khỏe, hàng hóa, nhằm đảm bảo cho các rủi ro đó.

Giữa bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ có sự khác biệt rõ rệt, cụ thể như sau:

(i) Về ý nghĩa

– Bảo hiểm nhân thọ: Bảo vệ trước các rủi ro bất ngờ cho con người.

– Bảo hiểm phi nhân thọ: Bảo vệ trước các rủi ro bất ngờ cho con người, tài sản và trách nhiệm dân sự.

(ii) Hình thức đóng

– Bảo hiểm nhân thọ: Định kỳ đóng phí là tháng, quý, 6 tháng, năm.

– Bảo hiểm phi nhân thọ: Đóng một lần sau khi ký hợp đồng.

(iii) Thời hạn hợp đồng

– Bảo hiểm nhân thọ: Thường từ 10 – 20 năm hoặc trọn đời.

– Bảo hiểm phi nhân thọ: Thường từ 01 – 02 năm hoặc ngắn hơn.

(iv) Phạm vi bảo vệ

– Bảo hiểm nhân thọ:

Bảo vệ đối với con người gồm:

+ Trợ cấp nằm viện, phẫu thuật, cấp cứu.

+ Chi trả bệnh hiểm nghèo, bênh lý nghiêm trọng.

+ Thương tật.

+ Tử vong do bệnh tật, tai nạn.

– Bảo hiểm phi nhân thọ:

+ Bảo vệ đối với con người, tài sản và trách nhiệm dân sự.

+ Bảo vệ con người liên quan đến  bệnh; khám ngoại trú theo hóa đơn, theo định mức; bảo lãnh viện phí; tử vong (chi trả thường ít hơn bảo hiểm nhân thọ).

(v) Các yếu tố ảnh hưởng tới phí bảo hiểm

– Bảo hiểm nhân thọ:

+ Tuổi tác và sức khỏe.

+ Định kỳ đóng phí.

+ Số tiền bảo hiểm.

– Bảo hiểm phi nhân thọ:

+ Xác suất rủi ro.

+ Số tiền bảo hiểm.

+ Giá trị đối tượng được bảo hiểm.

(vi) Nguyên tắc bồi thường

– Bảo hiểm nhân thọ: Số tiền chi trả bảo hiểm rất lớn khi xảy ra rủi ro tử vong, tai nạn.

– Bảo hiểm phi nhân thọ: Số tiền chi thường thường theo định mức, khi tử vong chi trả ít.

(vii) Tính tích lũy

– Bảo hiểm nhân thọ:

+ Có tính tích lũy.

+ Được trả tiền đáo hạn hợp đồng.

+ Hưởng lãi suất hoặc lãi chia.

– Bảo hiểm phi nhân thọ:

+ Không mang tính tích lũy.

+ Đáo hạn hợp đồng không được hoàn lại phí đã đóng.

Ý kiến