0Bình luận

Phân biệt cơ quan ngoại giao và cơ quan lãnh sự

Cơ quan quan hệ ngoại giao của Nhà nước là cơ quan do nhà nước lập ra để duy trì mqh chính thức của nhà nước đó với các quốc gia khác, với các tổ chức quốc tế hoặc các chủ thể khác của LQT.

Cơ quan lãnh sự là 1 cơ quan quan hệ đối ngoại của 1 nước đặt ở nước ngoài nhằm thực hiện các chức năng lãnh sự trong 1 khu vực lãnh thổ của nước tiếp nhận trên cơ sở thoả thuận giữa 2 quốc gia hữu quan.

Điểm giống nhau giữa cơ quan ngoại giao và cơ quan lãnh sự

– Đều là những thuận lợi và ưu tiên mà nước tiếp nhận dành cho CQ đại diện NG, CQLS nước ngoài, nhằm tạo ĐK thuận lợi cho các CQ nói trên thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ chính thức với tư cách đại diện tại nước tiếp nhận.

– Đều bao gồm các quyền về bất khả xâm phạm trụ sở; hồ sơ tài liệu; bưu phẩm thư tín; thông tin liên lạc; quyền miễn trừ thuế, lệ phí; quyền treo quốc ký quốc huy.

Điểm khác nhau giữa cơ quan ngoại giao và cơ quan lãnh sự

 Cơ quan ngoại giaoCơ quan lãnh sự
Quyền bất khả xâm phạm về trụ sở và tài sảnTuyệt đối
Không được đi vào khi chưa có sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao kể cả trường hợp có hỏa hoạn thiên tai
Không tuyệt đối
Chỉ được đi vào khi có sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan lãnh sự, người được ủy quyền hoặc người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao của nước cử lãnh sự trừ trường hợp có hỏa hoạn thiên tai hoặc có tai họa khác cần có biện pháp bảo vệ khẩn cấp Trụ sở, đồ đạc và phương tiện giao thông của cơ quan lãnh sự không bị trưng mua, trưng dụng hoặc tịch thu. Trường hợp phải trưng mua vì lý do công ích và an ninh quốc phòng thì nước tiếp nhận đền bù nhanh chóng, thỏa đáng để tránh cản trở việc thực hiện chức năng lãnh sự.
Quyền bất khả xâm phạm về bưu phẩm, thư tínTuyệt đốiKhông tuyệt đối Trong trường hợp có cơ sở xác đáng để khẳng định túi lãnh sự không đựng những thứ nêu trên thì CQ có thẩm quyền của nước tiếp nhận có thể yêu cầu đại diện được ủy quyền của CQ lãnh sự mở túi lãnh sự. Nếu từ chối mở túi thì sẽ phải gửi trả về nơi xuất phát.
Quyền tự do thông tin liên lạcTuyệt đối
Nước tiếp nhận có nghĩa vụ cho phép và đảm bảo quyền tự do thông tiên liên lạc phục vụ những mục đích chính thức của cơ quan đại diện ngoại giao.
Không tuyệt đối
Cơ quan lãnh sự chỉ được đặt và sử dụng đài thu phát vô tuyến điện khi được nước tiếp nhận đồng ý.
Quyền treo quốc huy, quốc kỳTuyệt đối  Không tuyệt đối
Cơ quan lãnh sự có quyền treo quốc kỳ, quốc huy của nước cử lãnh sự tại trụ sở…và phương tiện giao thông của người đứng đầu cơ quan lãnh sự khi phương tiện này được sử dụng vào công việc chính thức.

Ý kiến