Kiến thức chung

Phân biệt nuôi cấy liên tục và nuôi cấy không liên tục

1. Nuôi cấy không liên tục

– Là môi trường nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng mới và không được lấy đi các sản phẩm trao đổi chất.

– Các pha sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục: 4 pha.

a) Pha tiềm phát (pha Lag)

– Vi khuẩn thích nghi với môi trường.

– Số lượng tế bào trong quần thể không tăng.

– Enzim cảm ứng được hình thành.

b) Pha lũy thừa (pha Log)

– Vi khuẩn bắt đầu phân chia, số lượng tế bào tăng theo lũy thừa.

– Hằng số M không đủ theo thời gian và là cực đại đối với một số chủng và điều kiện nuôi cấy.

c) Pha cân bằng

– Số lượng vi sinh vật đạt mức cực đại, không đổi theo thời gian là do:

+ Một số tế bào bị phân hủy.

+ Một số khác có chất dinh dưỡng lại phân chia.

d) Pha suy vong

– Số tế bào trong quần thể giảm dần do:

+ Số tế bào bị phân hủy nhiều.

+ Chất dinh dưỡng bị cạn kiệt.

+ Chất độc hại tích lũy nhiều.

2. Nuôi cấy liên tục

– Bổ sung liên tục các chất dinh dưỡng, đồng thời lấy ra một lượng tương đương dịch nuôi cấy.

– Điều kiện môi trường duy trì ổn định.

– Ứng dụng: sản xuất sinh khối để thu prôtêin đơn bào, các hợp chất có hoạt tính sinh học như axit amin, enzim, kháng sinh, hoocmôn…

3. So sánh nuôi cấy liên tục và không liên tục ngắn gọn

*Điểm giống nhau

Cả hai phương pháp nuôi cấy liên tục và không liên tục đều bắt đầu với pha tiềm phát. Tiếp đến là pha lũy thừa và pha cân bằng.

*Điểm khác nhau

Nuôi cấy liên tụcNuôi cấy không liên tục
Thường xuyên bổ sung chất dinh dưỡng mớiKhông bổ sung chất dinh dưỡng mới
Thường xuyên rút bỏ chất thải và sinh khốiKhông rút bỏ chất thải và sinh khối
Quần thể vi sinh vật sinh trưởng ở pha lũy thừa trong thời gian dài, mật độ vi sinh vật tương đối ổn định, không có pha tiềm phátQuần thể vi sinh vật sinh trưởng theo 4 pha: tiềm phát, lũy thừa, cân bằng, suy vong
Vi sinh vật không bị phân hủy ở thời gian suy vongVi sinh vật tự phân hủy ở pha suy vong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *