0Bình luận

Phân biệt quang hợp và hô hấp

1. Hô hấp là gì?

Hô hấp là một quá trình sinh hóa chuyển hóa thức ăn thành năng lượng với oxy, và nó diễn ra bên trong tế bào của tất cả chúng sinh. Trong quá trình hô hấp, năng lượng sinh hóa của thực phẩm chuyển hóa thành adenosine triphosphate (ATP) và carbon dioxide do việc sử dụng oxy. Carbon dioxide là chất thải và sản phẩm chính ATP là dạng năng lượng có thể sử dụng được của sinh vật.

Trên thực tế, nó là tiền tệ năng lượng của các cơ thể sống. Vì vậy, hô hấp là con đường chính để thu nhận năng lượng, có ý nghĩa sống còn để duy trì tất cả các quá trình sinh học. Do đó, có thể nói rằng hô hấp tạo ra năng lượng bằng cách đốt cháy thức ăn bên trong tế bào. Đường (glucose), axit amin và axit béo là một trong những chất nền đường hô hấp được sử dụng nhiều trong quá trình hô hấp.

2. Quang hợp là gì?

Quang hợp là quá trình sinh hóa chuyển đổi năng lượng của ánh sáng mặt trời thành các hợp chất hữu cơ sử dụng carbon dioxide. Điôxít cacbon (CO2) phản ứng với nước (H2O) trong sự có mặt của ánh sáng mặt trời để tạo thành glucose (C6H12O6) và oxy (O2).

Quá trình quang hợp xảy ra trong lục lạp của tế bào thực vật, tảo lục và vi khuẩn lam. Quan trọng nhất, quang hợp duy trì mức CO2 toàn cầu ở mức thấp và cải thiện mức O2 của khí quyển. Tuy nhiên, các hoạt động gần đây của con người có tác động bất lợi đến quá trình quang hợp thanh lọc CO2 trong bầu khí quyển.

3. So sánh quang hợp và hô hấp

*Giống nhau :

– Đều là quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào.

– Đều là các chuỗi phản ứng ôxi hoá – khử phức tạp.

– Đều có sự tham gia của chất vận chuyển êlectron.

*Khác nhau:

Nội dung so sánhQuang hợpHô hấp
Loại tế bào thực hiệnTế bào thực vật, tảo và một số loại vi khuẩn.Tất cả các loại tế bào.
Bào quan thực hiệnLục lạp.Ti thể.
Điểu kiện ánh sángChỉ tiến hành khi có ánh sáng.Không cần ánh sáng.
Phương trình tổng quátnrn + nH n Năng lượng ánh sáng * [CH20]n + n02C6H1206 + 602 —> 6C02 + 6H20 +ATP + Q
Sắc tốCần sắc tố quang hợp.Không cần sắc tố quang hợp.
Sự chuyển hoá năng lượngBiến năng lượng ánh sáng thành năng lượng hoá học trong các hợp chất hữu cơ.Giải phóng năng lượng tiềm tàng trong các hợp chất hữu cơ thành năng lượng dễ sử dụng là ATP.
Sự chuyển hoá vật chấtLà quá trình tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ.Là quá trình phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ.

Ý kiến