Tin pháp luật

Quy định chuyển tuyến bảo hiểm y tế mới nhất 2024

Hiện nay không có định nghĩa cụ thể chuyển tuyến khám chữa bệnh là gì. Tuy nhiên, có thể hiểu chuyển tuyến bảo hiểm y tế là việc chuyển bệnh nhân từ cơ sở KCB này sang cơ sở KCB khác theo yêu cầu chuyên môn kỹ thuật. hoặc theo nguyện vọng của người bệnh.

Các tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Tuyến chuyên môn kỹ thuật được chia làm 4 tuyến như sau:

– Tuyến Trung ương và tương đương (tuyến 1);

– Tuyến tỉnh và tương đương (tuyến 2);

– Tuyến huyện,quận,thị xã và tương đương (tuyến 3);

– Tuyến xã, phường, thị trấn và tương đương (tuyến 4).

Quy định chuyển tuyến bảo hiểm y tế mới nhất 2024

Các hình thức chuyển tuyến bảo hiểm y tế

(1) Chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên (là chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên liền kề theo trình tự: tuyến 4 chuyển lên tuyến 3, tuyến 3 chuyển lên tuyến 2, tuyến 2 chuyển lên; hoặc chuyển người bệnh không theo trình tự trên nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên liền kề không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới được chuyển lên tuyến cao hơn);

(2) Chuyển người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới;

(3) Chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cùng tuyến.

Mức hưởng hưởng bảo hiểm y tế khi chuyển tuyến năm 2024

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định là một trong những trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến.

Khi đó, người bệnh sẽ được hưởng mức thanh toán bảo hiểm y tế khi có giấy chuyển tuyến như sau:

– 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng:

+ Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ;…

+ Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

+ Trẻ em dưới 6 tuổi;

+ Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

+ Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

+ Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

+ Người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở,

– 95% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi chi trả của BHYT: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; thân nhân người có công với cách mạng; hộ cận nghèo,…

– 80% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi chi trả của BHYT: Các đối tượng còn lại.

Thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 2024

Để được hưởng mức bảo hiểm y tế khi có giấy chuyển tuyến người bệnh cần thực hiện đúng thủ tục khám, chữa bệnh BHYT. Theo đó, khi chuyển tuyến khám chữa bệnh người bệnh phải xuất trình các giấy tờ sau:

– Người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh hoặc căn cước công dân;

Trường hợp xuất trình thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác hoặc giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2 theo quy định.

– Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế phải xuất trình hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và giấy chuyển tuyến theo mẫu được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp theo quy định.

Trường hợp giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12 nhưng đợt điều trị chưa kết thúc thì được sử dụng giấy chuyển tuyến đó đến hết đợt điều trị.

Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *