Lĩnh vực khácTin pháp luậtTin tức pháp luật nổi bật

Quy định độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự năm 2023

Công dân không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo khi đến độ tuổi quy định phải tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Theo đó, theo quy định tại Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ, độ tuổi gọi công dân nhập ngũ được quy định cụ thể như sau:

– Độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi;

– Trường hợp công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Ví dụ: Anh A sinh ngày 01/01/2000, thời điểm anh A đủ 18 tuổi để được gọi tham gia nghĩa vụ quân sự là vào ngày 01/01/2018. Thời điểm anh A hết 25 tuổi là vào ngày 01/01/2026 và hết 27 tuổi là vào ngày 01/01/2028.

Tiêu chuẩn sức khỏe để được đi nghĩa vụ quân sự

Để được gọi tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, công dân phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về tuổi, tư tưởng chính trị, sức khỏe, và văn hóa. Trong đó, tiêu chuẩn sức khỏe yêu cầu như sau:

+ Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016.

+ Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

+ Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

One thought on “Quy định độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự năm 2023

  • Xin chào cố vấn pháp lý!
    Em sinh ngày 23/10/1997 không học qua cao đẳng đại học thì năm 2023 em có bị gọi tham gia nghĩa vụ quân sự không ạ? Được biết theo Điều 4 thông tư 148/2018/TT-BQP quy định độ tuổi gọi nhập ngũ là từ 18~25t ạ

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *