Lĩnh vực khácTin tức pháp luật nổi bậtTư vấn pháp luật

Quy định nâng lương trước thời hạn năm 2023

Cơ quan ông Vũ Hồng Hải (Hà Nội) có một viên chức hưởng lương ngạch kỹ sư chính, hạng II (mã số V.05.02.06), bậc 4/8; hệ số 5,42 từ ngày 1/4/2020. Ngày 1/12/2021, viên chức này nhận thông báo nghỉ hưu, thời điểm nghỉ hưu theo phương án mới là từ ngày 1/5/2022. Ông Hải hỏi, viên chức nêu trên có được nâng lương trước hạn theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hay không?

Xem thêm:

Vấn đề này được luật sư trả lời như sau:

Tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ (tình trạng còn hiệu lực) quy định, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Theo đó, ở bất kỳ một thời điểm nào trong khoảng thời gian từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu, mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để đến hạn nâng bậc lương thường xuyên thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng.

Trường hợp viên chức có thông báo nghỉ hưu ngày 1/12/2021, ngày nghỉ hưu là 1/5/2022. Liền kề trước ngày nghỉ hưu là ngày 30/4/2022.

Tại Khoản 2 Điều 147 Bộ luật Dân sự quy định, khi thời hạn tính bằng ngày, tuần, tháng, năm thì ngày đầu tiên của thời hạn không được tính mà tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày được xác định.

Ngày 30/4/2022 được xác định là trước ngày nghỉ hưu, để tính thời gian từ trước ngày nghỉ hưu đến ngày ông Trung được nâng bậc lương thường xuyên còn thiếu bao nhiêu tháng, áp dụng cách tính tại Khoản 2 Điều 147 Bộ luật Dân sự, tính từ ngày tiếp theo liền kề là 1/5/2022 cho đến ngày được nâng bậc lương thường xuyên là 1/5/2023 thì còn thiếu 12 tháng.

Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV, trường hợp của viên chức như ông Hải nêu được nâng lương lên bậc 5/8 trước thời hạn 12 tháng khi có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc 4/8 ngạch kỹ sư chính, hạng II từ ngày 1/4/2020 đến ngày nghỉ hưu, viên chức được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên và không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Theo Báo điện tử Chính phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *