Lao động - Tiền lươngTin pháp luậtTin tức pháp luật nổi bật

Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép năm 2023

Nghỉ phép năm (hay nghỉ hằng năm) là quyền lợi chính đáng của người lao động. Trường hợp người lao động không nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán tiền theo quy định.

Điều 113 Bộ luật lao động 2019 quy định người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

– 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

– 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

– 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Tại Khoản 3 Điều 113 Bộ luật lao động 2019 quy định:

“3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.”

Như vậy, chỉ có 2 trường hợp người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ, gồm:

(i) Thôi việc.

(ii) Người lao động bị mất việc làm.

Đồng nghĩa, trường hợp người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm nhưng vẫn làm việc cho người sử dụng lao động thì không được thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *