Lao động - Tiền lươngTin pháp luật

Quy định về thời điểm hưởng lương hưu mới nhất 2024

Lương hưu được chi trả hàng tháng khi người lao động đáp ứng đủ các điều kiện về độ tuổi và thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, giúp người lao động có nguồn thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống sau khi không còn khả năng lao động.

Lương hưu là gì?

Lương hưu là khoản tiền mà người lao động được hưởng khi về hưu theo quy định của pháp luật. Lương hưu là một trong các chế độ quan trọng nhất mà người lao động sẽ nhận được khi tham gia bảo hiểm xã hội và đáp ứng đủ các điều kiện về độ tuổi và thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Lương hưu được chi trả hàng tháng, giúp người lao động có nguồn thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống sau khi không còn khả năng lao động.

Quy định về thời điểm hưởng lương hưu mới nhất 2024

Mức lương hưu của người lao động phụ thuộc vào số năm đóng bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, giới tính và mức lương trung bình khi đóng bảo hiểm xã hội.

Lương hưu có ý nghĩa quan trọng đối với người lao động, giúp người lao động có nguồn thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống sau khi không còn khả năng lao động. Lương hưu cũng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm bớt gánh nặng của con cháu đối với người già.

Điều kiện hưởng lương hưu mới nhất 2024

Người lao động được hưởng lương hưu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019.

– Đã đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội trở lên.

Ngoài ra, pháp luật cũng quy định người lao động có thể được hưởng lương hưu trước tuổi khi suy giảm khả năng lao động theo quy định tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019.

Mức hưởng lương hưu hàng tháng mới nhất 2024

Mức hưởng lương hưu được tính theo công thức sau:

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó:

– Tỷ lệ hưởng lương hưu được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu và giới tính của người lao động; tỷ độ tối đa là 75%.

– Mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Ngoài ra, mức hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động sẽ được điều chỉnh hằng năm trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế theo quy định của Chính phủ phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.

Quy định về thời điểm hưởng lương hưu mới nhất 2024

Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Thời điểm hưởng lương hưu (hay hưởng chế độ hưu trí) là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

Trường hợp hồ sơ của người lao động không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì lấy ngày 01/01 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí.

Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu năm 2024

Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *