Lao động - Tiền lươngTin pháp luậtTin tức pháp luật nổi bật

Quy định về trả lương ngừng việc mới nhất

Lương ngừng việc là tiền lương trả cho người lao động khi họ không làm việc mà không do lỗi của họ, theo quy định của pháp luật hoặc theo thoả thuận.

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC

– Lỗi của người sử dụng lao động: Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

– Lỗi của người lao động: Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương;

Những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu;

– Sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động; Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa; Di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Lý do kinh tế: Hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc.

+ Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống: Tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

+ Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc: Tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Ngoài ra, theo Khoản 5 Điều 58 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của người lao động sẽ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương.

Như vậy, trong trường hợp ngừng việc không phải do lỗi của người lao động thì người lao động sẽ được nhận lương ngừng việc, mức lương trả khi ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng sẽ không thấp hơn mức lương tối thiểu.

MỨC LƯƠNG NGỪNG VIỆC

Tiền ngừng việc của người lao động vẫn sẽ do hai bên thỏa thuận nhưng sẽ không được thấp hơn mức tối thiểu đối với từng vùng.

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng hiện nay như sau:

– Mức 4.680.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

– Mức 4.160.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

– Mức 3.640.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

– Mức 3.250.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *