Quyền lập hiến là gì?

Quyền lập hiến là quyền làm Hiến pháp và sửa đổi hiến pháp. Gồm quyền lập hiến nguyên thủy (xây dựng bản Hiến pháp đầu tiên hoặc làm một Hiến pháp mới) và Quyền lập hiến phái sinh (quyền sửa đổi Hiến pháp hiện hành).

Theo thuyết tam quyền phân lập thì nhân dân là chủ thể và là người phân chia quyền lực. Bằng quyền lập hiến, nhân dân phân chia bình đẳng quyển lực cho 3 ngành: Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp. Ngành lập pháp không có quyền lập hiến.

Còn theo thuyết tập quyền XHCN thì Quốc hội là chủ thể tiến hành phân công quyền lực vì nhân dân không chia quyền lực đều nhau mà trao quyền cho người đại diện tối cao – Quốc hội. Ngành lập pháp đảm nhiệm quyền lập hiến.

Quy trình ban hành Hiến pháp ở nước ta hiện nay

– Bước 1: Đề xuất xây dựng, sửa đổi hiến pháp

– Bước 2: Quyết định việc xây dựng, sửa đổi hiến pháp

– Bước 3: Quyết định các nguyên tắc nền tảng của hiến pháp

– Bước 4: Xây dựng Dự thảo Hiến pháp

– Bước 5: Tham vấn nhân dân

– Bước 6: Thảo luận

– Bước 7: Thông qua

– Bước 8: Trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp

– Bước 9: Công bố

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO của bạn!

Cảm ơn bạn đã chọn website CỐ VẤN PHÁP LÝ!
Có vẻ như bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo. Quảng cáo tài trợ kinh phí cho website chất lượng và hoạt động tốt hơn.
Vui lòng cho phép quảng cáo để tiếp tục thưởng thức những thông tin pháp luật mới nhất mỗi ngày.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock